Plassering av bigård

Grunnlaget for sunne og friske bier legges med en god plassering av bigården. Det er viktig at det velges en bigård som gir biene optimale forhold fra vår til høst, men også om vinteren. En skal ta hensyn til trekkforhold, vindforhold, sol og fuktighet.

Det optimale er å ha sterke bifolk. Dette får man når man har en god og ung dronning og nok mat (pollen og nektar, eventuelt tilskudd av sukker/honning/pollen) og vann hele sesongen. Trekkforholdene og nærliggende nabobigårder avgjør hvor mange bifolk man kan ha på en bigårdsplass før det gir seg utslag i redusert utvikling og utbytte av biproduktene man kan høste fra bifolkene.

Ønsker du å vite mer om plassering av bigård?

Les mer på medlemsidene

Er du ikke medlem? Klikk her.