Norges Birøkterlag har oppgradert et antall kubevekter med ny elektronikk og programvare fra leverandøren Wolf Waagen, i den hensikt å kunne følge utviklingen gjennom sesongen og dele denne informasjonen. Disse vektene skal på sikt erstatte de eldre «Capaz- vektene» som har vært i bruk i lang tid. Capaz-vektene er i ferd med å bli utdatert med hensyn til teknologi og brukervennlighet, og det er derfor hensiktsmessig å satse på en ny og mer framtidsrettet løsning. Dette gjøres i samarbeid med Danmarks Biavlerforening.

HER finner du det nye kubekartet fra selskapet Wolf Waagen.

OBS: Det er for tiden problemer med å redigere dette kartet, derfor er mange av de nye vektene ikke synlig. Det jobbes med å rette denne feilen. 

Det gamle kubekartet som ligger på mybees.buzz vil bli faset ut, og noen av disse vektene  er ute allerede av drift.

Om det nye kubekartet

Kartløsningen viser de nye/ oppgraderte vektene som administreres av Norges Birøkterlag. Vektene vises i en omtrentlig posisjon, som vil variere med inntil 5 km fra den reelle posisjonen. Det skal således ikke være noen økt risiko for tyveri eller hærverk ved å ha vekten synlig på kartet.
Ved å klikke på en vekt kommer du inn på en ny side der man kan se mer detaljer og velge ulike visninger. Vi gjør oppmerksom på at vektene oppdateres på formiddagen. Om du klikker inn tidlig, vil vektene vise 0 vekt. Klikk deg inn og se på gårsdagens vekt.
Ambisjonen er at opp mot 90 vekter vil være tilgjengelig her i løpet av sesongen 2024.

Vil du vite mer, eller har du noen tilbakemeldinger? Kontakt oss her.

 

Denne siden er under arbeid.