Vask og hygiene

Det er viktig å ha god hygiene i birøkten for å forebygge sykdommer hos biene, og for å produsere produkter av ren og god kvalitet. God hygiene er helt avgjørende for å hindre eller minske risikoen for å få syke bifolk eller fremmedstoffer i produktene biene produserer.

Vi må under hele vårt driftsopplegg og i det daglige ha i bakhodet at hygienen i hele birøkten skal være god, for at biene skal opprettholde en god helse. Det er også viktig å fokusere på at det er mat som produseres.

Ønsker du å vite mer om vask og hygiene?

Les mer på medlemsidene

Er du ikke medlem? Klikk her.