For å kunne kjenne igjen tegn på sjukdom eller andre unaturlige tilstander på et tidlig stadium, er det viktig å vite hvordan et friskt bisamfunn skal se ut. Det er mange faktorer som påvirker et bisamfunn, og friske bisamfunn kan se svært ulike ut. Likevel er det noen kjennetegn en kan holde fast ved.

Se våre medlemsider for å lese mer om sykdom og parasitter hos bier.

 

Er du ikke medlem? Klikk her.