I løpet av en sommer fødes det mange «biebarn» i et bifolk. Det vil si, egentlig kommer biene fullt voksne ut av cellene sine. Det hele starter med at dronninga legger egg i celler. Hun er den eneste i bifolket som kan dette, og hun kan legge opptil 2000 egg daglig i sommersesongen. Eggene klekker etter 3 dager og til syne kommer en ørliten, hvit larve. Etter nye 8 – 9 dager er larven fullvokst og forvandlingen til insekt begynner. 21 dager etter at egget ble lagt, kryper det en ferdig og flittig arbeidsbie fram gjennom celleforseglingen. Det er disse arbeidsbiene som utgjør samfunnet i antall. Ellers er det altså bare den ene dronninga som legger eggene og er mor til alle de andre. Hun er også mor til noen hundre droner som er bisamfunnets hanner. Dronene kryper på forsommeren og lever bare ut til midten av august. Neste vår blir det født nye.

Biene må ta seg av mange oppgaver inne i bisamfunnet. Dronningas hovedaktivitet er å legge egg. De noen hundre hannene, dronene, skal sørge for å pare sommerens eventuelle nye dronninger. Det er deres hovedoppgave. Arbeidsbiene er funksjonelt sterile (ufruktbare) hunnbier som det er tusenvis av i et bisamfunn. Disse samler mat; nektar, pollen, vann og råstoff til propolis. Bier som jobber med dette kalles trekkbier. Disse biene har allerede, da de var yngre, hatt mange andre oppgaver inne i kuben.

Den første jobben biene utfører, før de er en time gamle, er rengjøring. Da kalles de pussebier. Så blir de pleiebier og har ansvar for å gi mat til sine søsken som ennå bare er larver. Deretter begynner de å produsere voks, og da starter karrieren som byggebier. Endelig stiller noen av dem på post som vaktbier, de passer på at fremmede ikke slipper til og røver eller ødelegger samfunnet deres.

Alle biene utfører disse forskjellige jobbene etter hvert i løpet av 3 uker. Og det er først etter at de har gjort unna innetjenesten, at de flyr i skog og mark, hage og åker og er trekkbier på innsamlingstur. Denne jobben utfører de i 1-2 uker, helt til vingene er så slitte at de ikke kan fly lenger, og deres søte liv er over.