Her kan du laste ned heftet Introduksjon til økologisk birøkt

 

Økologisk i annerledeslandet Norge

For å drive økologisk landbruk og matproduksjon er det utviklet et regelverk som bygger på det økologiske verdigrunnlaget og prinsipper. Som medlem av EØS bygger det norske regelverket for økologisk landbruk på EU-forordningen om økologisk landbruk. Det vil si at reglene for økologisk honningproduksjon i Norge er basert på regelverket for økologisk honningproduksjon i Europa. Hvis man sammenligner konvensjonell birøkt i Europa, konvensjonell birøkt i Norge og økologisk birøkt basert på EU-forordningen, vil man se at norsk birøkt ligger veldig nærme økologisk birøkt. Forskjellene mellom økologisk og konvensjonell birøkt er altså større i EU enn i Norge.

Årsakene til dette er at norsk birøkt har innført bruk av biotekniske metoder og organiske syrer i sykdomsbekjempelse. Det er heller ingen tradisjoner for forebyggende medisinering av bifolk eller tilsetting av fremmedstoffer i sluttproduktet i Norge. Disse punktene er meget viktige i det økologiske regelverket.

Siden norske birøktere allerede fyller en del av de omfattende kravene til økologisk birøkt, vil omleggingen fra konvensjonell birøkt til økologisk være enklere enn for en EU-birøkter. Noen ekstra krav er det allikevel:

 • Bienes trekkgrunnlag.
 • Fôring med økologisk sukker.
 • Enkelte regler rundt håndtering av biene (vingeklipping forbudt).
 • Dokumentasjon gjennom sesongen.
 • Økologisk bivoks.

 

Hvorfor økologisk birøkt?

Årsakene til at noen bønder velger å legge om til økologisk drift er forskjellige. Her er noen gode argumenter for at du bør vurdere å legge om til økologisk birøkt:

 • Overgangen fra konvensjonell til økologisk er kort for de fleste.
 • Gode muligheter for å ta ut økt pris.
 • Etterspørsel blant forbrukerne.
 • En enkel måte å formidle til kunden gjennom økologisk merking.
 • Enklere å få hylleplass i butikken.
 • Et tilleggsprodukt til konvensjonell norsk honning.
 • Statlig mål om 15 % økologisk landbruk innen 2020.
 • Du identifiserer deg med den økologiske tankegangen.

 

Passer økologisk for din drift?

Nedenfor følger noen av de viktigste punktene i regelverket for økologisk birøkt. Hvis du kan svare ja på disse, eller har mulighet for å endre driftsopplegget ditt slik at du kan si ja, har du et godt utgangspunkt for å legge om til økologisk birøkt.

 • Trekkgrunnlaget består vesentlig av viltvoksende planter som ikke gjødsles eller sprøytes?
 • Maks fem % av jordbruksarealet innenfor 3 km radius består av konvensjonelt dyrket ryps eller raps?
 • Det er tilstrekkelig avstand fra kilder til forurensing som f. eks. bykjerner, motorveier, industriområder, fyllplasser, forbrenningsanlegg o.l.?
 • Har tilgang til økologisk sukker? (Det finnes flere tilbydere på markedet pr 2016. Bestiller man i god tid har det de siste årene vært enkelt å få tak i økologisk sukker.)
 • Velger hardføre biraser tilpasset lokale forhold som har god levedyktighet og er motstandsdyktige mot sykdommer?
 • Bruker driftsmetoder som fremmer motstandsdyktighet mot sykdommer?
 • Bruker biotekniske metoder og organiske syrer ved sykdomsbekjemping?
 • Ikke vingeklipper dronninger?