Rengjøring og desinfisering av materiell

Når bifolkene er innvintret og honningen høstet og slynget, er det tid for rengjøring og opprydding i slyngerom og lagerlokaler. Materiell skal gjøres rent og eventuelt repareres.

Gammelt utstyr av god kvalitet kan være like godt som nytt og moderne utstyr. Blir materiellet imidlertid sprukkent og vanskelig å rengjøre, bør det skiftes ut. Smittestoff som blir sittende i sprekker og på ru overflater er vanskelig å fjerne, og kan spre smitte videre selv fra nyvasket utstyr. Alle birøktere bør derfor med jevne mellomrom ta et kritisk overblikk over materiellet sitt, og sortere vekk materiell av dårlig kvalitet. Materiell som sorteres vekk skal leveres på gjenvinningsstasjon så lenge det ikke er mistanke om smitte av meldepliktige sykdommer i materiellet.

Ønsker du å vite mer om rengjøring og desinfisering av materiell?

Les mer på medlemsidene

Er du ikke medlem? Klikk her.