Dyrskuevegen 20
2040 Kløfta
TEL 63 94 20 80
post@norbi.no

Prosjekter

Norges Birøkterlag jobber for god birøkt, både for biene, for birøkteren, naturen og samfunnet rundt oss. Birøkterlagets sekretariat er et aktivt fagmiljø med flere erfarne forskere med doktorgrad i biologi, samt veterinær- og sivilagronomkompetanse. Med våre fagfolk kan vi være partner i flere nasjonale og internasjonale prosjekter som gir verdifull kunnskap på feltet. Det faglige miljøet er en attraktiv arbeidsplass for kvalifiserte forskere, noe som igjen gjør det mulig å initiere og hente forskningsmidler til egne forskningsprosjekter.
Her prosjekter vi jobber med: