Prosjekter

Norges Birøkterlag har forskjellige typer prosjekter i samarbeid med mange ulike partnere både i inn- og utland. I tillegg samarbeider vi med ulike offentlige instanser. Prosjektene inkluderer bl.a. forskning, kompetanseutvikling, næringsutvikling eller formidling. Mange av våre prosjekter tilhører flere av disse kategoriene. Prosjektene styrker vår kompetanse innen dyrehelse, biologi, kommunikasjon, finans, m.m., og hjelper oss med å holde oss oppdaterte innen forsking, politikk, landbruk, forebyggende helsearbeid og sykdomsutvikling. Under kan du lese om de prosjekter vi jobber med per i dag.