Reinavlsområde og parestasjoner

Den brune bia som er den opprinnelige honningbia i nord Europa, har vært i sterk tilbakegang ettersom andre biraser slik som krainer (A. m. carnica), den italienske bien (A. m. ligustica) og den syntetiske (A. m. buckfast) har blitt mer populære blant birøktere. Rene bestander av brune bier som ikke er innblandet med andre biraser finner man bare i et fåtall områder i Europa.

I Norge finnes et nasjonalt reinavlsområde som er opprettet i Flekkefjord, Lund, Sokndal og Sirdal kommune innenfor et areal på ca 3500 km2. Innenfor reinavlsområdet er det kun tillatt å holde brune bier, og det er heller ikke tillatt å transportere andre brune bier inn i reinavlsområdet. Bestanden var i 1985 ca. 2700 bifolk fordelt på 150 birøktere, i 1991 ca. 1500 bifolk fordelt på 100 birøktere, mens det i dag er i underkant av 1500 bifolk fordelt på ca. 65 birøktere. Avlsarbeidet begrenser seg til testing av 15 – 20 dronninger annen hvert år, og drift av parestasjon.

Man har ikke noe godt sommertrekk innen reinavlsområdet, men godt røsslyngtrekk kan gi godt med lynghonning. De fleste birøktere benytter derfor en driftsform som baserer seg på oppdeling på forsommeren som svermehindrende tiltak. Denne praksis gjør at biene forblir svært svermevillige, og det har vist seg at de er vanskelig å holde under andre driftsforhold. Dette fører til at det er komplisert å flytte avlsmateriale til andre områder med annen driftsform. Dronninger fra reinavlsområdet ble testet mot dronninger fra Norges Birøkterlags avlspopulasjon av brune bier i 1999 – 2000. Alle dronningene fra reinavlsområdet svermet. I 1999 ble det også sendt dronninger fra reinavlsområdet til en forskningsinstitusjon i Tyskland. Alle disse svermet også. Biene i reinavlsområdet har variabelt gemytt, men de er gode honningprodusenter så lenge de unngår sverming.
Mange birøktere innen reinavlsområdet har høy alder, og man kan påregne en viss naturlig avgang og dermed lavere kubetall i årene som kommer. Norges Birøkterlag ønsker å forhindre nedgang i antall birøktere og bifolk gjennom økt rekruttering.

Reinavlsområdet er noe utsatt for hybridisering, spesielt i nord og vest. Rasekontroll gjennomføres årlig ved måling av vingeindekser og hybriddronninger blir skiftet ut med renrasede for å opprettholde raserenhet. Vingeindekser kan endres gjennom seleksjon, og er ikke et optimalt verktøy for rasebestemmelse. I tillegg har enkelte biraser sammenfallende vingeindeks. DNA analyser fra reinavlsområdet har påvist minimal innblanding av A. m. ligustica, men innblanding fra andre biraser har ikke blitt vurdert.

Reglene for reinavlsområder og parestasjoner for alle de tre bierasene finner du mer om i denne artikkelen.