1. Lokal reaksjon

De fleste som får bistikk, får kun en lokal reaksjon ved stikkstedet.

Svært mange som reagerer, får en lokal reaksjon. Det vil si en hevelse og rødme rundt stikkstedet. Dette er ikke en allergisk reaksjon, men en naturlig og lokal reaksjon. Hevelsen vil som regel gå over etter få dager. En lokal reaksjon kan være ubehagelig, men er i utgangspunktet ikke farlig.

Behandling av lokal reaksjon

Det er ikke nødvendig å behandle lokale reaksjoner. Disse vil gå over av seg selv. Følgende kan prøves, dersom man opplever smerter/ubehag på stikkstedet:

  • Smør inn stikket med en kløedempende salve (reseptfritt fra apoteket).
  • Ta et antihistamin (reseptfritt fra apoteket).
  • Legg en våt, kald klut, en ispose eller noe annet kaldt på stikket.
  • Ved vedvarende kløe kan man bruke en hydrokortisonkrem (reseptfritt fra apoteket).

OBS! Ved stikk i svelg eller hals, skal man alltid kontakte lege. Selv små hevelser i dette området kan føre til pusteproblemer. Tilsvarende gjelder dersom du blir stukket av mange bier samtidig.

 

2. Systemreaksjon

Et bistikk kan også gi en systemisk reaksjon. Dette kan innebære allment ubehag, smertefølelse i kroppen, elveblest eller rødme på deler av kroppen, kløe, pusteproblemer og/eller hurtig blodtrykksfall.

Behandling av systemreaksjon

Hvis du blir stukket og føler deg uvel, eller får systematiske reaksjoner, ta straks kontakt med medisinsk personale. Ring fastlegen din, nødnummeret 113 eller legevakt slik at du får hjelp så fort som mulig.

Allergisk reaksjon ved bistikk:

En systemisk reaksjon på bistikk kan indikere at man er allergisk. Ta kontakt med din fastlege for å utrede dette.

Bie eller veps

Bier og veps er beslektet, og har delvis samme gift. Det vil si at noen av komponentene i gift fra bier og veps er lik, mens noen av komponentene ikke er like. Be legen teste deg mht. stikk fra både bier og veps.

Ved dokumentert allergi

Ved dokumentert allergi for bistikk, anbefaler vi at du rådfører deg med din lege. Det må tas stilling til om det ansvarlig å fortsette med birøkt. Spør også legen om immunvaksinering kan være aktuelt, og om du kvalifiserer for denne ordningen. Vaksineprogrammet kan bidra til redusert reaksjon mot stikk, og hindre systemiske reaksjoner. Fastlegen kan henvise deg videre til utredning og ev. igangsetting av vaksineprogram.

Vær føre var

Bruk alltid verneutstyr. Har du med besøk i bigården, sørg for at de bruker verneutstyr.