Jordbruksforhandlingene 2020

Styreleder Vegard Sveiven, seniorrådgiver Bjørn Dahle og generalsekretær Camilla Larsen var den 5. mars Norges Birøkterlag sin stemme inn i årets jordbruksforhandlinger.

Sammen med Honningcentralen, deres styreleder Morten Svanes og daglig leder Anniken Bjørnå, fikk vi godt gehør for våre viktigste krav i møte med Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

Se våre innspill til jordbruksforhandlingene her (pdf)