Undersøkelse om vintertap

Vi kjører vår årlige spørreundersøkelse gjennom det internasjonale forskernettverket COLOSS. Vi håper du vil bidra og svare på undersøkelsen. Siste frist er 31. mai.

Vinteren går mot slutten og det er snart tid for å gjøre opp status for hvordan biene har klart seg gjennom vinteren. Vi kjører vår årlige spørreundersøkelse, og setter stor pris på om du svarer på denne.

Spørsmålene omfatter ikke bare vintertap – bifolk som dør i løpet av vinteren. Det handler også om driftsteknikk, geografisk plassering, varroabehandling og næringstilgang som kan påvirke vintertapene. Spørreundersøkelsen gjennomføres i mange land i samarbeid med det internasjonale forskernettverket COLOSS, og hjelper oss å forstå årsakene til vintertap, ikke bare i Norge, men også på tvers av landegrenser.

Spørreundersøkelsen må besvares digitalt, og det tar fra 6-20 minutter å besvare spørsmålene, avhengig av størrelsen på birøkten din. Spørreundersøkelsen er åpen og vi ber om at du rapporterer tilstanden i birøkten fra din gjennomgang som ligger nærmest opp til 1. mai. Vi vet at det er geografiske forskjeller i Norge: noen er allerede i gang i mars/april mens andre må vente nesten til juni. Vi velger 1. mai for å få en oversikt som passer de fleste og som gjør at vi kan få svar på en standardisert måte. Spørreundersøkelsen er tilgjengelig fram til 31. mai. De første resultatene fra spørreundersøkelsen publiseres i Birøkterens juli/august nummer.

Egen dokumentasjon

Etter innsending får du mulighet til å ta vare på dine svar ved å skrive ut eller lagre en pdf av svarene dine. Ta vare på det til egen dokumentasjon hvis du ønsker.

Hjelpedokument til å ta med i bigården

Hvis du ønsker kan du laste ned og printe ut et hjelpeark som du kan ta med i bigården. Det gjør det lettere å huske til du kan logge deg på foran pc’en. Klikk for hjelpedokument i PDF

Du kan besvare undersøkelsen på engelsk eller norsk, her finner du lenke. For de fleste får du svart på 20 minutter, vi gjør oppmerksom på at etter 1 time blir du kastet ut av undersøkelsen og må starte på nytt.

Norsk – undersøkelsen er åpen til 31.05.2023

https://www.bee-survey.com/index.php/844189?lang=nn

In English – survey is open until May 31th

https://www.bee-survey.com/index.php/844189?lang=en