Undersøkelse om vintertap

Vi kjører vår årlige spørreundersøkelse gjennom det internasjonale forskernettverket COLOSS. Vi håper du vil bidra og svare på undersøkelsen. Siste frist er 31. mai.

Vinteren går mot slutten og det er snart tid for å gjøre opp status for hvordan biene har klart seg gjennom vinteren. Vi kjører vår årlige spørreundersøkelse igjen i vår som vi håper flest mulig kan svare på. Spørsmålene omfatter ikke bare vintertapene i seg selv, men også andre spørsmål om driftsteknikk, geografisk plassering, varroabehandling og næringstilgang som kan påvirke vintertapene. Spørreundersøkelsen gjennomføres i mange land i samarbeid med det internasjonale forskernettverket COLOSS, og vil hjelpe å forstå årsakene til vintertap, ikke bare i Norge, men også på tvers av landegrenser.

Spørreundersøkelsen besvares på internett og vi har dessverre ikke kapasitet til å ta imot svar på papir. Spørreundersøkelsen er åpen og vi ber om at du rapporterer tilstanden i birøkten fra din gjennomgang som ligger nærmest opp til 1. mai. Vi vet at det er geografiske forskjeller i Norge: noen er allerede i gang i mars/april mens andre må vente nesten til juni. Vi velger 1. mai for å få en oversikt som passer de fleste og som gjør at vi kan få svar på en standardisert måte. Spørreundersøkelsen er tilgjengelig fram til 31. mai. De første resultatene fra spørreundersøkelsen publiseres i Birøkterens juli/august nummer.

Hjelpedokument til å ta med i bigården

Hvis du ønsker kan du laste ned og printe ut et hjelpeark som du kan ta med i bigården. Det gjør det lettere å huske, til du kan besvare spørreundersøkelsen på nettet. Arket kan du også bruke selv, som en dokumentasjon av birøkten din:

Du kan besvare undersøkelsen på engelsk eller norsk, her finner du lenke:

Norsk – undersøkelsen er åpen til 31.05.2021

https://www.bee-survey.com/index.php/973772?lang=nn

In English – survey is open until May 31th

https://www.bee-survey.com/index.php/973772?lang=en