Norges Birøkterlag er partner i et nytt EU-finansiert prosjekt

Norges Birøkterlag er en av 6 partnere i prosjektet BeeB som startet i november 2019. Prosjektet er finansiert fra Erasmus+ som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Prosjektet ledes av Cristina Da Costa ved Polytechnic of Viseu, Portugal. Prosjektleder på norsk side er seniorrådgiver Bjørn Dahle

Les mer om prosjektet på engelsk her https://norbi.no/documents/2020/02/beeb-informasjonsbrosjyre.pdf

Les mer om Erasmus + her https://www.erasmuspluss.no/mer-om-erasmus