Avløsning ved sykdom

Våren er i anmarsj og en ny birøktersesong står for døren. Coronaviruset kan gi birøktere betydelige utfordringer når det gjelder å stelle og følge opp sine bifolk hvis de blir syke, er i karantene og lignende.

Sekretariatet i Norges Birøkterlag følger myndighetenes anbefalinger og tiltak tett, for raskt å kunne følge opp mht. birøktere. Vi jobber hele tiden for å tilpasse oss den nye situasjonen som har oppstått til det beste for våre medlemmer.

Lokallagene i Norges Birøkterlag spiller en viktig rolle i å hjelpe til med å finne aktuelle personer som kan bistå ved sykdom. Skulle man trenge hjelp til å stelle biene sine, og ikke få tak i en birøkter via eget lokallag, kan det være aktuelt å kontakte landbrukskontoret i kommunen man bor. De vil kunne hjelpe til med å finne fram til aktuelle avløsere som er med i landbrukets avløserordning.

Landbruksdirektoratets hjemmeside er det mye nyttig informasjon å finne om avløserordningen i landbruket. Her står det bla. hva som gjelder ved corona-smitte, hvem som kan søke om tilskudd ved sykdom og hvordan man søker. For å kunne søke om avløsertilskudd ved sykdom må man bl.a. være registrert som et foretak (ENK, ANS eller DA), være registrert i enhetsregisteret og drive jordbruksproduksjon.