Medlemsfordeler


Gjennom medlemskap i et av våre lokallag får du:

 • Medlemsbladet Birøkteren 11 ganger pr. år. Bladet inneholder aktuelle saker om birøkt, forteller om lover og regler, minner om sesongens operasjoner i bigården og har annonseplass.
 • Mulighet for å delta på møter i lokal- og fylkeslaget
 • Mulighet til å delta på kurs og motta veiledning og opplæring.
 • Informasjon om aktuelle varroabekjempelsesmetoder og annet sykdomshindrende arbeid.
 • Mulighet til å delta på fagmøtene Honnemøtet og Agdermøtet med ulike temaer omkring birøkt.
 • Bidra til at Norges Birøkterlag kan tale birøktens sak.
 • Bistand i juridiske spørsmål.
 • Mulighet til å benytte deg av Norges Birøkterlags aktive avlsarbeid med fokus på høyt honningutbytte, svermetreghet og godt lynne.
 • Mulighet til å benytte deg av Norges Birøkterlags parestasjoner.
 • Hjelp ved utbrudd av sykdom.
 • Bistand fra Norges Birøkterlags konsulenter ved eventuelle spørsmål.
 • Tilgang til Norges Birøkterlags kursmateriell og informasjonsmateriell.
 • Tilgang til utstillingsmateriell.
 • Mulighet til å benytte deg av Norges Birøkterlags honningemballasje og etikett.
 • Et hyggelig sosialt og faglig miljø.

Her kan du søke om å bli medlem