20. januar er siste frist til å komme med forslag på kandidater til styre og valgkomité. Send forslag til valgnb@hs.no . Både medlemmer og tillitsvalgte bes om å sende forslag. Fint om det gis litt informasjon og en begrunnelse for forslaget og om vedkommende er blitt spurt eller ikke.

 

Her er hele julehilsenen fra leder i valgkomiteen i Norges Birøkterlag, Lars Erik Nygård:

Hva kan norsk birøkt bli bedre på
– Vi har startet arbeidet med å planlegge sammensetning av styret og valgkomité neste år. Mange sier at jula bruker de til ettertanke på året som er gått. Hva er vel da mer naturlig å tenke på for en birøkter enn hva tror vi norsk birøkt kan bli bedre på. De siste årene har det vært en hyggelig økning i norsk honningproduksjon med økning i både antall yrkesbirøktere og hobbybirøktere, dette betyr også at vi har fått inn mange skjulte talenter for verv i styrende organer.

Ønsker både innspill og konkrete kandidater
I valgkomiteen ønsker vi innspill på både hva vi bør legge vekt på når vi skal supplere medlemmer til både styre og valgkomité (som har stor innflytelse på hvordan styret skal utvikles de neste 2 år) og konkrete kandidater. Vi mener det er sunt med en jevn rullering over tid for å få en kontinuerlig vitalisering og ha god takhøyde i organisasjonen, noe vi mener er viktig for skape et klima for nye ideer både på utstyr, daglig birøktergjøremål og påvirkning av samfunnet rundt oss for holde trykk på pollineringseffekter og bruk av norsk honning fremfor importhonning og vanlig sukker.

Balanse i styrets sammensetning
Ta deg tid til å tenke gjennom om du selv eller noen av de birøkterne du kjenner burde være med å styre skuta og hvorfor. Vi er åpne for alle typer innspill i denne sammenheng for å få poenger vi skal ta med oss inn i diskusjonen når vi legger frem et forslag til nye kandidater.
Til orientering har alle som er på valg i styret og som er på valg sagt ja til gjenvalg (dette sier jo litt om hvordan det er å ha styreverv). Imidlertid har ingen klippekort til sine verv. I dag er det kun 1 kvinne i styret og alderen er litt for lite spredt. Denne sammensetningen håper vi du kan være med å påvirke gjennom å komme med gode konkrete innspill.

I valgkomiteen skiftes 3 av 5 medlemmer ut, da de har sittet sine 2 år og skal ut.

Vi setter pris på om du kan sende oss innspill til e-posten valgnb@hs.no, da går innspillet direkte til alle medlemmer i valgkomiteen, men ikke til andre.

Ha riktig god og rolig jul – vi høres på nyåret!

For valgkomiteen;
Lars Erik Nygård
Leder av komiteen

Øvrige medlemmer i komiteen er: Gunnar Konradsen, Geir Holte, John Erik Hansen og Erik Skjøtskift.