Både i Norge og i Europa generelt har birøkt det siste tiåret opplevd en voldsom økt interesse. Samtidig har den generelle befolkningens bevissthet rundt insekter, deres rolle i økosystemet og vanskelighetene de står ovenfor økt betraktelig. Stadig flere rapporter bekrefter at mange insektbestander er i sterk tilbakegang, mens andre ytterligere slår fast verdien av pollineringen og andre tjenester som insektene i et sunt økosystem kan levere. Honningbiene er langt fra alene om å levere denne tjenesten, men de er kanskje de mest kjente blant biene.

Norges Birøkterlag ønsker samarbeid og forskning for å få mer kunnskap om norske forhold, slik at vi kan sikre gode vilkår både for ville pollinatorer og honningbier i Norge og tilrettelegge for bærekraftig og sunn birøkt.

Les dokumentet her