Bier er fascinerende skapinger. Utviklingsmessig stammer biene fra de kjøttetende stikkevepsene. For rundt 125 millioner år siden var det noen planter som utviklet blomster med søt plantesaft for å tiltrekke seg insekter. Blomstenes pollen og nektar ble belønning for å flytte pollenkrdn fra en plante til den neste. Slik ble en type vegetarianerveps til, og i dag teller verdens biearter over 20 000. I Norge teller vi 200, men bare honningbiene br og overvintrer i store samfunn her i landet. Honningbier – Apis mellifera – er den typen bier som birøkteren har som husdyr, og de henter nektar som de lagrer som honning (fra Den lille boken om bier, av Roar Ree Kirkevold og Trond Gjessing).