Om du er ny som birøkter, tenker du kanskje på Honningcentralen som der du kjøper utstyr til birøkt. Honningcentralen er mye mer enn det.

Norges Birøkterlag har hatt og har et godt og tett samarbeid med Honningcentralen, og har hele tiden vært klar på at Honningcentralen er en viktig aktør for birøktnæringen i Norge. Norges Birøkterlags sentrale ledelse er opptatt av å ha en sterk og god Honningcentral. Samvirkeforetaket er en trygg mottaker av honning og vokst. De forhandler også birøkterutstyr på en kompetent måte. Medlemmer av Honningcentralen får rabatt på utstyr, og har også andre medlemsfordeler i samvirket.

Birøktens Hus

Norges Birøkterlag og Honningcentralen kjøpte i november 2005 et bygg på Kløfta, og eide hver 50% av aksjene i Birøktens Hus AS. I 2022 ble organisasjonene enige om salg, og Honningcentralen overtok Norges Birøkterlags aksjer og eier nå bygget alene. Begge organisasjonene er fortsatt lokalisert i bygget, som ligger i Dyrskuvegen 20.

Omsetning av honning

Honningcentralen ble etablert av birøktere – medlemmer i Norges Birøkterlag – i 1927, og er fortsatt eid av birøktere i form av medlemsskap i samvirkeforetaket. Hensikten var, og er, å drive trygg og ordnet omsetning av honning, det betyr i dag at deres medlemmer er garantert å få levert og få betalt for honningen i Honningcentralen. Grunnprisen som betales for honningen reguleres i stor grad av tilbud og etterspørsel, og dertil kommer ulike typer pristillegg. Prisene reguleres én gang i året. Honningcentralen leverer til norsk dagligvarehandel og industri. Det er et gode for næringen å ha en seriøs forhandler av honning, som gir profitten fra omsetningen i tilbake til birøkterne, i stedet for til en rent kommersiell aktør.

Import

Honningcentralen er Norges største importør av honning, i hovedsak av flytende honning som ikke finnes i store mengder i Norge. Overskudd på omsetning av importert honning, er med på å gi god honningpris til deres medlemmer. I dag er den flytende akasiehonningen det mestselgende produktet i Norge.

Hvem er medlemmene?

Alle som ønsker, kan bli medlem, forutsatt at man jevnlig leverer honning det meste av honningen eller avtalt kvantum som bidrar til omsetningen i Honningcentralen SA (se vedtekter). Blant medlemmene er det mange små og en del store leverandører. Altså hele spekteret. I juli 2023 var det 1300 medlemmer i Honningcentralen. De fleste, ca. 90 %, er også medlemmer i Norges Birøkterlag.