Om du er ny som birøkter, tenker du kanskje på Honningcentralen som der du kjøper utstyr til birøkt. Honningcentralen er mye mer enn det.

Norges Birøkterlag har hatt og har et godt og tett samarbeid med Honningcentralen, og har hele tiden vært klar på at Honningcentralen er en viktig aktør for birøktnæringen i Norge. Norges Birøkterlags sentrale ledelse er opptatt av å ha en sterk og god Honningcentral. Samvirkeforetaket er en trygg mottaker av voks og honning, de importerer voks når markedet behøver det. De forhandler også birøkterutstyr på en kompetent måte.

Eier et bygg sammen

Norges Birøkterlag og Honningcentralen kjøpte et bygg sammen – Birøktens Hus – og i november 2005 var det offisiell åpning i Dyrskuvegen 20 på Kløfta. Organisasjonene eier 50/50, og huset styres i Birøktens Hus AS.

Omsetning av honning

Honningcentralen ble etablert av birøktere – medlemmer i Norges Birøktelag – i 1927, og er fortsatt eid av birøktere i form av medlemsskap i samvirkeforetaket. Hensikten var, og er, å drive trygg og ordnet omsetning av honning, det betyr i dag at deres medlemmer er garantert å få levert og få betalt for honningen i Honningcentralen. Prisen som betales birøkteren avhenger av mange faktorer. Honningcentralen leverer til norsk dagligvarehandel og industri. Det er et gode for næringen å ha en seriøs forhandler av honning, som gir profitten fra omsetningen i tilbake til birøkterne, i stedet for til en rent kommersiell aktør.

Import

Honningcentralen er Norges største importør av honning. Overskudd på omsetning av importert honning, er med på å gi god honningpris til deres medlemmer. I dag er den flytende akasiehonningen det mestselgende produktet i Norge.

Hvem er medlemmene?

Alle som ønsker, kan bli medlem, forutsatt at man jevnlig leverer honning (eget regelverk). Blant medlemmene er gjerne birøktere som har honning som en betydelig del av inntekten sin. I august 2021 var det 1535 medlemmer i Honningcentralen. De fleste, ca. 90 %, er også medlemmer i Norges Birøkterlag.