Plassering av bigård

Grunnlaget for sunne og friske bier legges med en god plassering av bigården. Det er viktig at det velges en bigård som gir biene optimale forhold fra vår til høst, men også om vinteren. En skal ta hensyn til trekkforhold, vindforhold, sol og fuktighet.

Det optimale er å ha sterke bifolk. Dette får man når man har en god og ung dronning og nok mat (pollen og nektar, eventuelt tilskudd av sukker/honning/pollen) og vann hele sesongen. Trekkforholdene og nærliggende nabobigårder avgjør hvor mange bifolk man kan ha på en bigårdsplass før det gir seg utslag i redusert utvikling og utbytte av biproduktene man kan høste fra bifolkene.

Videre er det viktig at bigården etableres slik at kubene står et sted med gode forhold for bier. Det skal ikke være trekkfullt, men med muligheter for god ventilasjon i bifolkene. Kubene skal plasseres opp fra bakken, og det skal ikke være fuktig. Det skal være gode solforhold, men sterk sol rett på kubene midt på dagen kan føre til økt svermtrang. På den tiden av døgnet kan det være fint om det er noen trær som skygger for den verste solinnstrålingen.

Bigården bør plasseres slik at den ikke sjenerer naboer eller folk som går forbi bigården. Man bør ha tilstrekkelig avstand til nabo og ferdselsveier. Dersom det er kort avstand, kan man plante en hekk eller sette opp et gjerde for å presse biene opp i luften og høyere enn menneskehøyde. Tilgang til vann er også viktig slik at ikke biene ikke oppsøker vannkilder i naboens hage.

Feilflukt

Når man plasserer kubene i bigården, skal man først og fremst tenke på å plassere dem slik at arbeidet går rasjonelt og slik at man unngår unødige tunge løft.

Man bør også plassere dem slik at det blir minst mulig feilflukt, for å hindre spredning av evt. sykdommer. Bifolkene kan plasseres med flyhullet i ulike retninger, eller med litt avstand og evt. noe vegetasjon imellom slik at biene lett orienterer seg til egen kube. Vi må imidlertid ikke plassere dem slik at biene blir hindret av oss når vi steller, og vi må plassere dem slik at det er rasjonelt for oss og slik at en unngår mye bæring.

Drikkevannskilde

Drikkevann kan være en smittekilde. Hvis drikkevannet er i nærheten av bigården, og der biene tømmer seg i det de flyr over, er det stor fare for smittespredning. Stillestående vann er mer risikofylt enn rennende vann fordi dette vil skylle smittestoffene bort.

Smitte på bakken

Foran en kube vil det samle seg avfall både fra det biene kaster ut samt døde bier og larver, i tillegg til biskitt. Som følge av dette kan det foran en kube være mye smittestoffer som biene kan få med seg inn i kuben igjen dersom de mellomlander her eller dersom smittestoffet blir virvlet opp med vinden.

Rengjør foran kuben

Dersom bifolkene er plaget av smittsomme sykdommer, slik som kalkyngel, anbefales det å spavende jorden foran kuben en gang i blant, gjerne hvert år, og evt. kalke eller fylle på litt ny jord eller bytte bigårdsplass. Evt. kan man fylle på litt ny jord. Dersom det påvises meldepliktige bakteriesykdommer vil det normalt gis pålegg om skifte av bigårdsplass før man får tillatelse til å starte opp med ny birøkt.

Dersom man bruker flybrett bør dette rengjøres og/eller skiftes med jevne mellomrom.