Bøndene har skjønt alvoret

De fleste bønder tar hensyn til insektene. 2/3 av norske bønder oppgir at de tar hensyn til pollinerende insekter når de rydder jordekanter og langs veier – arealer som de selv disponerer. Dette går frem av spørreundersøkelsen Omnibus i landbruket, fra oktober 2022, der et representativt utvalg har svart.

De fleste bønder tar hensyn til insektene. 2/3 av norske bønder tar hensyn til pollinerende insekter når de rydder jordekanter og langs veier – arealer som de selv disponerer. Dette går frem av spørreundersøkelsen Omnibus i landbruket, fra oktober 2022, der et representativt utvalg har svart. Avisen Nationen skrev om dette temaet 13.04.2023.

Fra undersøkelsen, spørsmål og svar:

Langs jorder og veikanter mange steder i landet vårt vokser det selje og andre vekster som gir mat til insekter. Hvordan forholder du deg til dette, på areal som du forvalter? Velg det svaralternativet som best beskriver det du gjør. Der jeg rydder, lar jeg noe av seljekrattet /andre vekster stå igjen.
66,3 % av de som svarer sier altså at de tar hensyn , og lar selje og andre vekster som er viktig for insekter bli stående igjen. – Dette redder mange humler og bier med mat før blomstringer setter inn for fullt, sier generalsekretær Hilde Øverby i Norges Birøkterlag.

Selje, hassel og or

Tidlig vår er en krevende tid for insekter – de våkner til liv med vårsol og plussgrader, og trenger proteiner til larvene som skal bli til mange nye individer. Selja og andre salix-arter, hassel og or er matfat til mange insekter, og er spesielt viktig for de pollinerende insektene, som humler, ville bier og honningbier.

Inviterer til dugnad for insektene

De pollinerende insektene er nødvendige for frukt, bær og raps, og for frøproduksjon. Norges Birøkterlag og Hilde Øverby er glad for at landbruket har forstått alvoret, og vil gjerne ha med alle på dugnad for å utvide matfatet for de pollinerende insektene. Insektsbestanden på verdensbasis har gått kraftig tilbake, mye på grunn av at naturområder blir tatt til andre formål. Da må vi ta mer hensyn på de arealene som er igjen.
– Det beste er om seljekrattet får stå, men det går fint å beskjære det og ta bort det som er til hinder for arbeidet på jordet. Vi er glad for at bøndene tar hensyn, og vil gjerne ha med oss alle i å ta vare på matfatet for insektene, sier Øverby.

Selje. Foto: Eli Åsen
Selje. Foto: Eli Åsen