Bøndene må sikres forutsigbarhet

Birøkterlaget støtter Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i deres kamp for norske bønder, og vi mener bøndene må sikres forutsigbarhet og trygge rammevilkår, sier generalsekretær i Norges Birøkterlag, Camilla Larsen.

Norges Birøkterlag og våre medlemmer jobber for helse og velferd for våre miste husdyr – honningbiene. Vi jobber for trygg mat og støtter et levedyktig landbruk over hele Norge. Birøkterlaget støtter Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i deres kamp for norske bønder, og vi mener bøndene må sikres forutsigbarhet og trygge rammevilkår, sier generalsekretær i Norges Birøkterlag, Camilla Larsen.