Et godt oppgjør for birøkt

Opprinnelig krav, som vi fremmet i organisasjonen i høst, var en økning på kr 100 per bifolk. I møter med bondelagene og staten denne våren har vi imidlertid argumentert for at den kraftige og uventede økningen i kostnader, som vi ikke så for oss da vi startet prosessen med jordbruksforhandlinger, også rammer birøktnæringen hardt. Det har vi fått fullt gehør for, og vi er takknemlig for at dette gir en god og stabil grunnstøtte for næringsbirøkt.

I innledning jordbruksforhandlingene stod Norges Birøkterlag med hovedkrav om «Birøkt i hele Norges langstrakte land», med økt kubetilskudd som ett viktig virkemiddel. Kravet ble innfridd i jordbruksavtalen som ble signert 16. mai.

Bifolktilskuddet opp fra kr. 600 til kr. 800

Opprinnelig krav, som vi fremmet i organisasjonen i høst, var en økning på kr 100 per bifolk, fra 600 til 700 kr. I møter med bondelagene og staten denne våren har vi imidlertid argumentert for at den kraftige og uventede økningen i kostnader, som vi ikke så for oss da vi startet prosessen med jordbruksforhandlinger, også rammer birøktnæringen hardt. Det har vi fått fullt gehør for, og vi er takknemlig for at dette gir en god og stabil grunnstøtte for næringsbirøkt.

Økonomisk forutsigbarhet
Bifolktilskuddet er for birøktere med 25 bifolk eller flere, eller fra første bifolk dersom man har krav på produksjonstilskudd fra annen landbruksproduksjon. De som mottar dette bør forvalte det inn i egen drift, f.eks til å utbedre utstyr eller leie hjelp i travle perioder eller til avløser.

– Bondeorganisasjonene har forstått våre krav, og hvordan kravene sammen bidrar til å sikre birøkt i hele landet vårt, sier generalsekretær Camilla Larsen. Økt kubetilskudd gir birøkteren trygghet i dårlige år. Vi fikk ikke en markedsføringsordning som vil hjelpe næringen med avsetning på den norske honningen. Dette kravet vil vi ta med oss videre til neste års forhandlinger.

Det er inngått en intensjonsavtale mellom MatPrat og Norges Birøkterlag
Hva kan Matprat hjelpe oss med? Et hovedmål for Norges Birøkterlag er å øke norskandelen av honning og andre biprodukter, og vi har derfor inngått en intensjonsavtale om profilering på Matprat.no’s portal. Gjennom historier, filmer, tekster skal vi påvirke forbruker til å kjøpe norsk honning. Portalen har 60 millioner unike treff på et år, og ca. 50 % av Norges befolkning er innom siden i løpet av et år. Oppsummert er dette en unik mulighet for å sette honning og andre biprodukt på kartet. Vi tar altså dette kravet med videre, og satser på gjennomslag neste år.