Generalsekretær

Birøkt utgjør en forskjell i naturen, i landbruket og for alle dem som lærer våre minste husdyr å kjenne. Som leder av vår solide organisasjon, blir du en sentral person i denne bransjen.

Vår generalsekretær Camilla Larsen har takket ja til en stilling i Veterinærforeningen, og vi søker ny generalsekretær til Norges Birøkterlag.

Birøkt utgjør en forskjell i naturen, i landbruket og for alle dem som lærer våre minste husdyr å kjenne. Som leder av vår solide organisasjon, blir du en sentral person i denne bransjen.

Norges Birøkterlag er birøkternes faglige organisasjon med rundt 4500 medlemmer. Organisasjonen er partipolitisk nøytral, og har som formål å ivareta medlemmenes interesser og fagområder relatert til birøkt.

Se hele utlysningen på FINN