Honning skal ikke legges ut i naturen


Foto er lånt fra Torgeir W. Skancke/ Norges jeger-og fiskeforbunds nettside. Norge er et av de landene i verden som har færrest alvorlige biesykdommer. Men for å opprettholde denne statusen, kreves en intens og konstant overvåking av alle deler av bienes liv. Enkelte biesykdommer kan overleve som sporer skjult i honning. Sporene er helt ufarlige for mennesker, men kan være katastrofale for honningbier.

Honning skal ikke legges ut i naturen
Honningbier som får tilgang til honning fra en annen bigård enn sin egen, kan bli utsatt for alvorlig biesykdom; åpent og lukket yngelråte. Dette er en trussel mot den generelt friske norske biebestanden, og er aktualisert ved det nylige utbruddet av lukket yngelråte i Halden.
Vi kjenner til at honning av og til benyttes som mat til ekorn, i mårfeller, grevlingfeller eller som mat til dyr i dyrehager og på fóringsplasser for humler og andre insekter. Slik honning kan bli plukket opp av arbeiderbier og fraktet hjem til kuben, og medføre en risiko for smittespredning.

Pressemelding
Norges Birøkterlag har sendt en pressemelding for å nå dyrehager, jaktmiljøer, naturfotografer, forskere og statsforvalterne, med en advarsel mot å spre honning i naturen, og advarselen gjelder all honning, både norsk og utenlandsk. Norges Birøkterlag oppfordrer til bruk av andre varer til slike formål. Vi er glade for at Norges Jeger- og Fiskeforbund deler informasjonen videre, les saken her.

Hele pressemeldingen er å finne under Norges Birøkterlags standpunkt

Se også artikkelen En teskje feil honning er nok, av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).