Høye strømpriser

Er regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser relevant for deg som birøkter?
Norges Birøkterlag anbefaler at våre medlemmer setter seg inn i ordningen, den kan komme flere av våre medlemmer til gode. Kort fortalt er ordningen aktuell for birøktere som har høyt strømforbruk nå på vinteren, i forbindelse med landbruksrelatert virksomhet.

Er regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser relevant for deg som birøkter?
Norges Birøkterlag anbefaler at våre medlemmer setter seg inn i ordningen, den kan komme flere av våre medlemmer til gode. Kort fortalt er ordningen aktuell for birøktere som har høyt strømforbruk nå på vinteren, i forbindelse med landbruksrelatert virksomhet.

Forbrukskoden styrer

Kompensasjonen gis ut fra registrert forbrukskode. Per i dag er forbrukskode 35 Husholdning inkludert. Landbruksrettede bedrifter og sameie/borettslag skal også inngå i ordningen. Kompensasjonen gis med andre ord til både privatpersoner og bedrifter som har forbrukskode husholdning, eller landbruk, og hvor gjennomsnittlig spotpris i prisområde er høyere enn 70 øre/kWh (ekskl.mva) i løpet av en måned. Da vil staten dekke 55% av prisen som overstiger 70 øre/kWh. Ordningen gjelder strømforbruk i perioden 1.desember 2021 til 31.mars 2022, og er begrenset oppad til et forbruk på 5000 kWh per måned. Ordningen gjelder uavhengig strømavtale.

Kontakt nettleverandøren

Oppsummert: Dersom forbrukskoden er riktig vil man automatisk kompenseres, når stømforbruket overstiger kompensasjonskravet. Det er derfor viktig at birøkterbedrifter eller enkeltmannsforetak hvor dette er aktuelt, sjekker hvilken kode de har registrert bedriften sin som. Er den allerede registrert som landbruk, er/blir selskapet inkludert i ordningen. Vi anbefaler likevel at den enkelte sjekker egen virksomhet/enkeltmannsforetak, slik at eventuelle feil kan rettes opp så fort som mulig. Dette sjekkes hos den enkeltes nettleverandør/netteier, evt. kan daglig leder sjekke på elhub.no for å se hva bedriften er registrert som. Hvis selskapet er registrert med feil forbrukskode, bør birøkter be lokal netteier gjøre endringer slik at man kvalifiserer til koden landbruk.

Vi vil bistå våre medlemmer som har et høyt strømforbruk nå på vinteren i forbindelse med landbruksrelatert virksomhet, dersom de ikke automatisk faller inn under denne ordningen.