Jordbruksforhandlingene 2020

Grunnet coronavirus-situasjonen og tiltakene som er iverksatt for å begrense smitte, var det umulig for staten og jordbruket å føre ordinære forhandlinger. De forenklede forhandlingene har omfattet færre tema enn normalt, og det har ikke vært diskutert ny politikk eller nye virkemidler i dette oppgjøret.

5. mars i år var styreleder Vegard Sveiven, seniorrådgiver Bjørn Dahle og generalsekretær Camilla Larsen sammen med Honningcentralens styreleder Morten Svanes og daglig leder Anniken Bjørnå i møte med Bondelaget og Småbrukarlaget i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger.

Som følge av forenklede forhandlinger var det for Norges Birøkterlag og næringen reelt sett kun bifolktilskuddet som inngikk i forenklede forhandlinger, ettersom dette var det eneste av våre krav som allerede var en etablert ordning fra tidligere forhandlinger.

Protokollen for forenklede forhandlinger i jordbruksoppgjøret finner du her

Sluttrapport for fordelingsvedlegget kan du finne her

For birøkt er det kun tabell 1.19 Post 74.14 Tilskudd til husdyr, som er relevant, og tabellen viser at tilskudd for bifolk er uendret fra 2020 til 2021. Dette gjelder også for de fleste andre næringer/husdyr på listen.