Dyrskuevegen 20
2040 Kløfta
TEL 63 94 20 80
post@norbi.no

Jordbruksforhandlinger 2021

Norges Birøkterlag ber om 1.5 millioner til å drifte opplysningskontorordning for honning og andre biprodukter gjennom portalen MatPrat.no.

Vårt viktigste mål i jordbruksforhandlingene er å ivareta birøkten i Norge.
Vi trenger å øke norskandelen av produktene honningbiene produserer. Vi ber derfor at honning og andre biprodukter kommer inn i eksisterende opplysningskontorordning.

Samarbeidet er betinget av finansiell støtte over jordbruksavtalen.

Målsetning med våre krav i landbruksforhandlingene er å sikre birøkt i hele Norges landstrakte land og sørge for avsetning av produktene som våre honningbier produserer.

Generalsekretær Camilla Larsen, Norges Birøkterlag

Økt bifolktilskudd på kr. 50

Birøkt er en produksjon med store variasjoner i avling mellom år, og avlingen varierer mellom områder som følge av forskjeller i klima, jordsmonn og vegetasjon. Biene spiller en særdeles viktig rolle i økosystemet med hensyn til pollinering, og sikrer bærekraft og fornying av naturresursene våre. Honningbier er også avgjørende med hensyn til spesifikk pollinering av jordbruksprodukter som frukt, bær, oljevekster og frøproduksjon av grønnsaker, kløver og lignende.

Vi ber derfor om at behovet for en stabil basisinntekt for norske birøktere, sammen med honningbienes viktige pollineringsoppgave, prioriteres inn i et konkret pollinerings- og bifolktilskudd for hvert bifolk. Dette vil være svært viktig for alle som driver næringsrettet birøkt. Vi ber om en økning i bifolktilskudd på kr 50,-

Er du redd for overproduksjon?

Et hovedmål for Norges Birøkterlag er å øke norskandelen av honning og andre biprodukter, og har derfor inngått en intensjonsavtale om profilering på Matprat.no’s portal. Gjennom historier, filmer, tekster skal vi påvirke forbruker til å kjøpe norsk honning. Portalen har 60 millioner unike treff på et år, og ca. 50 % av Norges befolkning er innom siden i løpet av et år. Oppsummert er dette en unik mulighet for å sette honning og andre biprodukt på kartet.

Kr. 300 i særskilt produksjonstilskudd

Det fremmes krav om særskilt produksjonstilskudd til økologiske produsenter med kr. 300,- per bifolk.

Produksjon av økologiske produkter er etterspurt fra politisk hold. For at målet om økt norsk økologisk matproduksjon skal nås innen honningproduksjon, trengs det økonomiske virkemidler fra staten, og vi ber om at økologisk honningproduksjon skal bli behandlet på lik linje som andre norske økologiske landbruksprodukter.

Kr. 300,- per bifolk er beregnet ut fra merkostnaden ved å drive økologisk mht. kjøp av øk. sukker og -voks, samt merarbeidet med egne driftstiltak.