Jordbruksforhandlinger 2022

Norges Birøkterlag har satt "Birøkt i hele Norges langstrakte land" som sitt hovedkrav, hvor økt kubetilskudd og nøytral markedsføring via opplysningskontorordning for honning, er virkemidlene som skal bidra til å nå dette målet.

Vi har blitt hørt av bondeorganisasjonene!

Vi er svært fornøyde over å bli hørt i jordbruksforhandlingene. Bondelagene inkluderte i sitt samlede krav til staten birøktnæringens hovedkrav. Norges Birøkterlag har satt «Birøkt i hele Norges langstrakte land» som sitt hovedkrav, hvor økt kubetilskudd og nøytral markedsføring via opplysningskontorordning for honning, er virkemidlene som skal bidra til å nå dette målet.

– Bondeorganisasjonene har forstått våre krav, og hvordan kravene sammen bidrar til å sikre birøkt i hele landet vårt, sier generalsekretær Camilla Larsen. Økt kubetilskudd gir birøkteren trygghet i dårlige år, og en markedsføringsordning hjelper næringen med avsetning på birøktens mest sentrale produkt; den norske honningen.

– Jordbruksoppgjøret er et langsiktig arbeid for styret og oss i sekretariatet. Samtidig er det viktig at våre medlemmer og tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag har informert på lokale møter i bondeorganisasjonene, snakket om birøkt og fremmet kravene våre. Det har også betydning at birøktere er medlem i bondelaget eller bonde- og småbrukarlaget.

Nå følger vi forhandlingene tett, og håper staten og forhandlingspartene blir enige om et jordbruksoppgjør som landbruket kan leve med.

Heier på landbruket

Birøkterlaget heier på bondeorganisasjonene som kjemper mot nedbygging av landbruk i Norge i en tid hvor vi hvor bør arbeide for økt selvforsyning. Landbruket opplever betydelig økte kostnader på sentrale innsatsfaktorer som strøm, drivstoff og kunstgjødsel, og samtidig krever mange at inntektsgapet til andre næringer må tettes.

Vi er helt avhengig av å påvirke på grasrotplanet for å nå opp hos bondeorganisasjonene, og mange birøktere har møtt opp på bondelagsmøter lokalt og talt birøktens sak. Dette gir gjennomslag, og vi takker alle tillitsvalgte og medlemmer som har bidratt til dette!

Camilla Larsen, generalsekretær
Økt bifolktilskudd

Kravet om økt bifolktilskudd bunner i at birøkt er en produksjon med store variasjoner i avling mellom år, og avlingen varierer mellom områder som følge av forskjeller i klima, jordsmonn og vegetasjon. Biene spiller en særdeles viktig rolle i økosystemet med hensyn til pollinering, og er også avgjørende med hensyn til spesifikk pollinering av jordbruksprodukter som frukt, bær og frøproduksjon av grønnsaker, kløver og lignende.

Det er inngått en intensjonsavtale mellom MatPrat og Norges Birøkterlag

Hva kan Matprat hjelpe oss med? Et hovedmål for Norges Birøkterlag er å øke norskandelen av honning og andre biprodukter, og vi har derfor inngått en intensjonsavtale om profilering på Matprat.no’s portal. Gjennom historier, filmer, tekster skal vi påvirke forbruker til å kjøpe norsk honning. Portalen har 60 millioner unike treff på et år, og ca. 50 % av Norges befolkning er innom siden i løpet av et år. Oppsummert er dette en unik mulighet for å sette honning og andre biprodukt på kartet.


Se kravene fra Norges Birøkterlag 2022:

Se kravene som ble levert staten 27.04.2022:

Tilbudet fra staten: https://www.bondelaget.no/bondelaget-mener/jordbruksoppgjoret/jordbruksoppgjoret-2022/statens-tilbud-vs-jordbrukets-krav