Kåring av årets birøktere

Nå skal Årets Birøkter og Fremtidens Birøkter kåres for 2021. Bli med på å heie frem gode birøktere! Send dine kandidater til ditt fylkeslag seinest 10. desember.

Norges Birøkterlag (NBL) samarbeider i år med Honningcentralen (HC) om utdeling av prisene Årets birøkter og Fremtidens birøkter. Vinnerne får reise og opphold på Honnemøtet den første helgen i januar 2022, hvor også tildelingene finner sted.
(Reise og opphold dekkes av NBL og HC, og deltakelse på konferansen dekkes av Oppland Birøkterlag).

Kåringen er med på å trekke frem birøktere som bidrar positivt for hele birøkt-Norge.

Nominér dine kandidater seinest 10. desember

Bli med å heie frem gode birøktere! Kandidater, med begrunnelse, sender du til fylkesstyret i ditt fylke – som kårer fylkesvinnere. Disse går videre til den nasjonale kåringen. Her finner du epostadresse til ditt fylkesstyre.

Kriterier: Årets Birøkter

En som har bidratt positivt i sitt fylke til å fremme birøkt i Norge. Kategorien er bevisst vid, nettopp fordi mange ulike perspektiv verdsettes og er viktige for å fremme birøkt, honningbier og honning i samfunnet. For eksempel:

  • Produksjon av kvalitetshonning og sortsproduksjon, kvalitet og faglig dyktighet, næringsbirøktere som styrker næringen, birøktere som sterkt bidrar med erfarings- og kunnskapsdeling.
  • Engasjement i lokalsamfunnene knyttet til biologisk mangfold, naturvern, inkludering, delingskultur, engasjement for barn og unge.
  • Undervisning, veiledning og sosialt entreprenørskap.
  • En som med sine perspektiver har bidratt til å utgjøre en forskjell for næringen.

Kriterier: Fremtidens Birøkter

En som bidrar positivt til fremtidens birøkt:

  • En som tross sin unge alder har et stort engasjement for birøkt og som steller egne kuber. Altså barn og unge med et særlig engasjement for bier og birøkt, og som kan bli en viktig ambassadør for hele næringen i fremtiden.
  • Eller en som driver innovativ birøkt, med fokus på fremtidens løsninger, for driftseffektive system og bevisst forhold til dyrevelferd, digitale kubesystem og personer eller selskap som bidrar med utvikling av innovativt materiell og lignende.

Er det noen som du ønsker å nominere, men som ikke er beskrevet i overnevnte kategorier, send inn likevel. Vi skal være en raus organisasjon som fremmer heder og ære til de som arbeider for næringens beste.