Kystlyngfestivalen 2023

Kystlyngfestivalen 25. -26. august. Her møtes birøktere og andre nysgjerrige på det vakre Lyngheisenteret en times reise nord for Bergen. Mye kunnskap å hente for alle som er nysgjerrig på Norges flaggskiphonninger; honning fra røsslyng og fra klokkelyng.

25.-26. august går den store Kystlyngfestivalen av stabelen. Her møtes birøktere og andre nysgjerrige på det vakre Lyngheisenteret en times reise nord for Bergen. Mye kunnskap å hente for alle som er nysgjerrig på Norges flaggskiphonninger; honning fra røsslyng og fra klokkelyng. Og særs relevant om du driver med birøkt langs den norske vestlandskysten. Regn og blest gjør birøkt her til en vanskelig balansegang.

Fredagen møtes noen av Norges mest erfarne kystrøktere og deler av sin kunnskap, både teoretisk, og også på vandring ute i den blomstrende kystlyngen rundt Lyngheisenteret. Godt med tid til spørsmål, undring og kunnskapsdeling.

Lørdagen rettes fokuset mot kystlyngheiene. Dette er et utryddingstruet landskap. Lyngheiene vi skal vandre i et av de mest intakte i verden. Norge har et spesielt ansvar og har gitt kystlyngheiene status som utvalgt naturtype etter Naturmangfoldsloven. Sjekk ut det omfattende foredragsprogrammet.

Festivalen avsluttes med paneldebatt, honningsmaking og et stort festmåltid.

Hordaland birøkterlag har regien, i samarbeid med ByBi, Lyngheisenteret og Rogaland birøkterlag. Her finner du hele programmet og lenke til påmelding.