Mistenker du ulovlig salg av utenlandsk honning?

Norges Birøkterlag har fått flere henvendelser fra folk som mistenker ulovlig salg av importert honning i Norge, og Camilla Larsen har kontaktet Mattilsynet om dette. Her er reglene, og hva du kan gjøre.

Norges Birøkterlag har fått flere henvendelser fra folk som mistenker ulovlig salg av utenlandsk honning i Norge, og Camilla Larsen har kontaktet Mattilsynet om dette.

-Honningen man får kjøpt i Norge skal være trygg, ren og ekte, sier Larsen.

– Det viktigste vi som birøktere og forbrukere kan gjøre, er å varsle det lokale Mattilsynet i de tilfeller vi er usikre på om noen selger utenlandsk honning ulovlig, sier hun.

Oppfordrer til å melde fra til Mattilsynet

Om du mistenker ulovlig salg av utenlandsk honning, kan du melde fra eller sende en bekymringsmelding til Mattilsynet. Det er et omfattende regelverk som ligger til grunn ved import av matvarer, og her honning. Det er også strengere regler for land utenfor EU/EØE, enn for EU/EØS-land.

Camilla Larsen, Norges Birøkterlag.

Meld fra til det lokale Mattilsynet

– Det er kun Mattilsynet som har myndighet til å ta tak i eventuelt ulovlig salg av importert honning til Norge, sier Camilla. De har forvaltningsansvaret for mattrygghet og at produkter for salg er i henhold til regelverk og forskrifter, og er de eneste som kan ta tak i dette formelt.

Her er regelverket på området: