NM i Honning

Nå skal NM i Honning igjen gjennomføres!

Arrangementsstyret for NM består av HANEN, Norges Birøkterlag(NB) og ByBi. HANEN er prosjektleder for gjennomføring av NM i honning, og ByBi og NB bistår blant annet med spisskompetanse fra ByBi HonningHub, rekruttering, kommunikasjon og evaluering. Styret er også takknemlig for at både Honningcentralen og Norges Birøkterlag gir et økonomisk bidrag til NM i honning.

Norsk birøkt har lang tradisjon som et solid og ærlig håndverk. Vi ønsker at et NM i Honning skal gi norske birøktere mer stolthet over honningen sin og motivere til produksjon og innovasjon for større mangfold av ulike norske honninger på det norske markedet. Norsk honning er et kvalitetsprodukt som skal feires.

Nytt: finalearrangement 27. januar

NM blir lørdag 27. januar 2024 i Oslo, i Landbrukets Hus og med påfølgende festmiddag. Finalister vil få informasjon og invitasjon til å delta i midten av desember. Det er begrenset antall plasser og «først til mølla»-prinsippet gjelder, så følg med i neste nyhetsbrev hvis du har lyst til å bli med.

Konkurransen

Hvem kan delta

Alle birøktere og honningforselgere i Norge. Jury-medlemmer kan ikke delta.

Her er lenke til Hanen der du finner påmelding.

Viktige datoer

01.09: Påmelding og innsending av honninger åpner
15.10: Siste dato for mottak alle honninger, foruten røsslyng/klokkelyng
15.11: Siste mottak for røsslyng/klokkelyng
15.12: Kvalitetsvurdering, første bedømming og semifinale gjennomføres innen 15. desember. Alle finalister får informasjon om at deres honning går til finalen.
23.01.24: Finaledagen med bedømming. Kun for dommere.
27.01.24: Seremoni og festmiddag. Påmelding til seremonien og festmiddagen kommer.

10 honningkategorier

Du kan delta i så mange kategorier du ønsker. De fleste honninger i Norge er flerblomstret, derfor er flerblomstret også den største kategorien. Av sortshonninger er det tradisjonelt kun én stabil på markedet, nemlig honning fra røsslyng..

Om du har høstet en honning du antar er en sortshonning, men er usikker, så ønsker vi at du noterer ned hvilken sort du tror det er, og med en kort begrunnelse for din antakelse (sted, tid i sesongen, vegetasjon i området ol). Om en honning ikke tilfredsstiller krav til beskrevet sortshonning, vil vi flytte den til riktig kategori. Du vil da få beskjed.

Du kan melde på både flytende og rørt, også kalt kremet, honning. Noen honninger holder seg flytende og vil ikke kunne røres. Andre må røres fordi de krystalliserer raskt. Dette innebærer at noen må meldes på som flytende og andre som rørt.

KONSEKVENS

Flytende og/eller rørt: flerblomstret honning
Flytende honning: Honningdugg, skogsbær, klokkelyng, lind
Rørt honning: Røsslyng, bringebær, løvetann


KATEGORIENE:

 1. Flerblomstret flytende
 2. Flerblomstret rørt
 3. Røsslyng rørt
 4. Bringebær røret
 5. Honningdugg flytende
 6. Skogsbær flytende
 7. Klokkelyng flytende
 8. Lind flytende
 9. Løvetann rørt
 10. Andre sortshonninger


PREMIER

Vinnere kåres til gull, sølv og bronse i hver av de 10 kategoriene. Gullvinnerne vil motta en sensorisk beskrivelse av vinnerhonningen sin. I tillegg vil det kåres gullvinnere i disse kategoriene:

 1. Beste by-honning
 2. Beste landsdelshonning: Nordnorge, Vestlandet, Trøndelag, Østlandet, Sørlandet
 3. Beste storskalaprodusent/storskalaforselger (over ett tonn av èn honning)
 4. Dommerens favoritt


KRITERIER

Kun årets honning. Honningen må være 20% eller under i fuktighet, 23% for røsslynghonning, og uten defekter (fermentering, fremmedaroma ol).

Honninger bedømmes i forhold til sensoriske faktorer:

 • Utseende: Farge, fravær av fremmedelementer, overflaterenhet, kvalitet på røring, kvalitet på flytende konsistens, visuelle ujevnheter (rimfrost, lagdeling ol)
 • Duft
 • Konsistens
 • Smak/aroma
 • Intensitet
 • Lengde

Flerblomstret honning
Dommerne leter etter intensitet, kompleksitet og smaksrikdom. De vurderer munnfølelse, om
smaken endrer seg eller er monoton i munnen. Og lengde og variasjon i ettersmak.

Sortshonning
En sortshonning har en karakteristisk duft og smak/aroma, uavhengig av tid og sted.
Dommerne vurderer hvor typisk sortshonningen er; hvor nært opptil standarden den
oppleves.

Slik deltar du i NM

Gå til påmelding hos Hanen

Du skal sende inn rundt 500 g av hver deltakerhonning. Du belastes for deltakeravgift én gang, og produktavgift for hvert produkt du melder på i NM. Deltakeravgiften er på 342,- inkl. mva. og gebyr, og produktavgiften er 537,- inkl. mva. og gebyr per påmeldte honning. I tillegg tilbys du ekstra tjenester (valgfrie): Sensorisk skriftlig beskrivelse pr mail, 660,- og sensorisk skriftlig beskrivelse pr mail inkl. 15 min digital samtale, 1048,-.