Endringer om pærebrann

Mattilsynet kommer med forslag til endringer i pærebrannforskriften. Dette endringsforslaget, som også omfatter endringer i reglene om flytting av bier, vil bli sendt på høring etter påske 2024.
I påvente av den kommende endringen av pærebrannforskriften, oppfordrer Mattilsynet birøktere som befinner seg i kommunene med ny-oppdaget pærebrannsmitte om å gjøre tiltak for å unngå videre spredning til nye områder der sykdommen så langt ikke er påvist.
– Dette kan være å gjennomføre flytting før 1. mai eller alternative tiltak (se nedenfor), sier Line Ruden som er seksjonssjef i seksjon planter og innsatsvarer i Mattilsynet. Hun oppfordrer videre til å ta kontakt med det lokale Mattilsynet for nærmere informasjon og veiledning.

Pærebrann er en alvorlig bakteriesykdom på epler, pærer og prydbusker i rosefamilien. Pærebrann kan spres med bier.

I 2023 ble sykdommen påvist i 15 nye kommuner: Hareid, Sykkylven, Vanylven, Fedje, Høyanger, Stad, Kvitsøy, Sauda, Utsira, Arendal, Flekkefjord, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vennesla. Også i de foregående årene er det funnet smitte i flere nye områder, og det kjente utbredelsesområdet for sykdommen har dermed økt betydelig. Avdekking av funn i stadig nye områder de siste årene indikerer samtidig at vi ikke har full oversikt over utbredelsen av pærebrann. På bakgrunn av dette arbeider Mattilsynet med forslag til endringer i pærebrannforskriften. Dette endringsforslaget, som også omfatter endringer i reglene om flytting av bier, vil bli sendt på høring etter påske.

Hvordan spres pærebrann med bier?
Pærebrann spres med bakterieslim fra infiserte planter. Dette slimet kan spres med regn, vind, insekter og flytting av infiserte planter. Pollinerende insekter slik som bier o.l. tiltrekkes av dette sukkerholdige slimet som kleber seg fast på insektets kropp og bringes videre til andre mottakelige planter primært via deres blomst. Ved flytting/vandring av bifolk kan bakterien bli med og fremdeles være levedyktig og spre seg videre når biene flyr ut fra ny plass.

Tiltak for å hindre spredning
Bakterien er ufarlig for biene og dør ut i bifolket i løpet av 48 timer. For å hindre spredning av pærebrann ved vandring av bifolk er innesperring i 48 timer derfor en sikker metode. Birøkteren må dog være klar over at slik innesperring kan føre til av bifolket kollapser (dør) på grunn av stor varmeproduksjon som følge av stress. Ved innesperring av bifolk kan kjølelagring være et aktuelt tiltak for å hindre slik kollaps i varme perioder. Alternativ til innesperring kan være å vandre via et område som er fritt for pærebrannvertplanter, og la bifolkene stå der i et par døgn før videre vandring.

Mer informasjon om pærebrann, vertplanter, sykdom og spredning finner du på Mattilsynets nettsider. Du finner også mer utdypende om pærebrann på våre medlemssider

Om pærebrannforskriften

Det finnes tre kontrollområder i dagens pærebrannforskrift: pærebrannsone, bekjempelsessone og forebyggende sone. Både pærebrannsonen og bekjempelsessonen omfatter områder med smitte av pærebrann, men håndteringen av sykdommen i de to sonene er ulik. Det er forbudt å flytte bikuber (brukte bikuber, bier og yngeltavler), parebifolk og bidronninger ut av områdene som tilhører pærebrannsonen og bekjempelsessonen i perioden fra 1. mai til 10. oktober. Tilsvarende flytteforbud gjelder fra pærebrannsonen til bekjempelsessonen.