Nye regler for pærebrann

Mattilsynet har fastsatt ny forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora). Forskriften erstatter tidligere forskrift om tiltak mot pærebrann.

Pærebrann er en alvorlig bakteriesykdom på epler, pærer og prydbusker i rosefamilien. Pærebrann kan spres med bier. Sykdommen er høsten 2021 registrert på nye steder: Osterøy og Sula kommune.

Hvilke regler gjelder?

Nye områder er omfattet av pærebrannforskriften. Reglene trer i kraft umiddelbart. Se Mattilsynets informasjon om de siste endringene

Om pærebrannforskriften

Det er opprettet tre kontrollområder: pærebrannsone, bekjempelsessone og forebyggende sone. Både pærebrannsonen og bekjempelsessonen omfatter områder med smitte av pærebrann, men håndteringen av sykdommen i de to sonene er ulik. I pærebrannsonen anses pærebrann i stor grad som etablert, og utbrudd vil ikke bekjempes av Mattilsynet. I bekjempelsessonen vil utbrudd bli bekjempet i regi av Mattilsynet for å utrydde pærebrann på sikt, og for å hindre spredning til områder uten smitte. Forebyggende sone omfatter områder uten pærebrann.

Det er forbudt å flytte bikuber (brukte bikuber, bier og yngeltavler), parebifolk og bidronninger ut av områdene som tilhører pærebrannsonen og bekjempelsessonen i perioden fra 1. mai til 10. oktober. Tilsvarende flytteforbud gjelder fra pærebrannsonen til bekjempelsessonen. Dette er en forlengelse av forbudsperioden i forhold til tidligere.

Forbudet gjelder ikke for bikuber og parebifolk etter at de har stått innesperret i 48 timer, og for bidronninger når de har stått innesperret i 48 timer og følgebiene deretter avlives før bidronningen innføres i kuben. Forbudet gjelder heller ikke for nye bikuber uten bier.

Også i forbudsperioden er det nå tillatt å flytte bikuber inn i og innen områder med smitte uten tillatelse fra Mattilsynet. Unntak fra dette er bikuber som ligger nærmere enn 2 km til virksomheter som omsetter vertplanter for pærebrann.

Mattilsynet kan, etter søknad, gi tillatelse til flytting når det er forbudt etter forskriften, dersom slik flytting ikke utgjør en fare for smittespredning.
De nye endringene er trådt i kraft selv om ikke lovdata en oppdatert: Se forskriften i lovdata

Les mer utdypende om pærebrann på våre medlemssider