Pengestøtte fra Sigmund Espeland AS

I dag 16. desember var det stor feiring hos Norges Birøkterlag. Vi fikk overrekt en sjekk på kr. 150.000,- fra Sigmund Espeland AS.

Selskapet er en av Norges største produsenter og grossister innen gull-og sølvvare produksjon. For hvert biesmykke de selger, går kr. 50,- til Norges Birøkterlag. Salgssjef Vibeke Stensby van der Laak og markedssjef Unni Skogly overrakte sjekken til oss.

Norges Birøkterlag er svært takknemlig for gaven! En stor takk til Sigmund Espeland AS, for at de deler av overskuddet sitt til vår organisasjon! Vi vil også si tusen takk til alle som kjøper de flotte biesmykkene. Pengestøtten gir oss mulighet for å jobbe med formidling, og til å støtte prosjektarbeid som vi ellers ikke ville hatt mulighet for å bidra inn i.

Våren 2019 mottok vi kr. 100.000,-. Disse blir nå på ulikt vis prioritert inn i arbeid for å fremme den brune bien.