Pollinering viktig for selvforsyning

Jordbruksforhandlingene 2022: Honningbiene er viktig i selvforsyningen.

Våre honningbier er en avgjørende innsatsfaktor for å sikre og øke grøntproduksjonen i Norge.

Styreleder Thor Håkon Føreland og generalsekretær Camilla Larsen representerer Norges Birøkterlag på Norges Bondelags representantskapsmøte 30. og 31. mars.

Føreland leverte en solid presentasjon over kravene vår næring har spilt inn i jordbruksforhandlingene for 2022. Se for øvrig våre krav som ble presentert til forhandlingsutvalget i Bondelaget 10. mars i år. Disse kravene ble gjentatt i dag, og sett i lys av behovet for økt selvforsyning i ustabile tider, er våre honningbier en avgjørende innsatsfaktor for å sikre og øke grøntproduksjonen i Norge.

Birøkternes krav

1. Sikre birøkt i hele Norges langstrakte land og sørge for avsetning av produktene som våre honningbier produserer gjennom:

a. Økt bifolktilskudd

b. Merkenøytral markedsføring – opplysningskontorordning

2. Tilskudd til velferdstiltak for næringsbirøktere – avløsertilskudd på kr. 150,- per bifolk

3. Særskilt produksjonstilskudd til økologiske produsenter på kr. 300,- per bifolk

Her er innspill til jordbruksforhandlingene, der Norges Bondelag og Bonde- og småbrukarlaget forhandler på vegne av Norges Birøkterlag:

https://norbi.no/wp-content/uploads/2022/03/Innspill-jordbruksforhandlingene-2022-31.03.22.pdf