Semikarbasid i lynghonning: forekommer det naturlig?

Et parti med lynghonning til eksport er stoppet. Grunnen er at EU har endret grenseverdiene for et markørstoff som kan avdekke ulovlig antibiotikabruk. Markørsstoffet forekommer sannsynligvis naturlig i røsslyngplanten.

Et parti med lynghonning til eksport er stoppet. Grunnen er at EU har endret grenseverdiene for et markørstoff som kan avdekke ulovlig antibiotikabruk. Markørsstoffet forekommer sannsynligvis naturlig i røsslyngplanten.

For å sikre at maten til forbruker er ren og sunn har vi tydelige regler og kontroller av diverse innholdsstoffer i matvarene som blir produsert og omsatt i Norge. Blant annet blir honning kontrollert for spor etter ulovlig antibiotikabruk.
EU har nå endret grenseverdier for nedbrytningsprodukter av en bestemt klasse antibiotika på grunn av en revurdering av sensitiviteten av analysene, og endringen byr på store problemer for norsk birøktnæring. En av nedbrytningsproduktene fra antibiotikabruk er semikarbasid (SEM), og SEM ser ut til å være til stede i lynghonning i mengder som overskrider de nye grenseverdiene.

Det finnes en rekke studier som viser at SEM forekommer naturlig i noen dyr og planter: ferskvannskreps1 , kloreker2, sandreker3 og noen rødalger4. I tillegg til naturlig forekomst av stoffet, er det også flere kjemiske prosesser som kan føre til dannelse av SEM:
I egg har SEM blitt påvist etter behandling med natriumhypokloritt, som brukes til desinfeksjon i fabrikker. I bakevarer har SEM blitt oppdaget, fordi azodikarbonamid kan nedbrytes til blant annet SEM når den varmebehandles. Og nettopp azodicarbonamide har blitt tilsatt mel på grunn av dens blekende og brøddeigteksturforbedrende egenskap5.
Samme stoff azodikarbonamid, har også blitt brukt for å lage pakninger i lokket til glass. Dette ble en stor sak tidlig på 2000-tallet da SEM ble funnet i babymat, som hadde lekket inn i maten fra pakningen i lokket6. Videre har SEM blitt påvist i en rekke melkeprodukter7.
På grunn av de utallige måter SEM kan dannes, og muligheten for naturlig forekomst i en rekke matvarer, sås det sterk tvil i forskningsmiljøet om nytten av SEM som markør for ulovlig bruk av antibiotika8. Til og med selve EU-regulativet 18719 lister et unntak for grenseverdien for ferskvannskreps basert på Saari og Peltonen10 :

“Due to the natural occurrence of SEM in crayfish at levels above the RPA, only levels of AOZ, AMOZ, AHD and DNSH above the RPA are a clear indication of the illegal use of nitrofurans and their metabolites. The RPA of 0,5 μg/kg for SEM in crayfish shall only be applied, when the illegal use of nitrofurazone on crayfish has been established.»

Tilsvarende unntak ønsker vi å etablere også for norsk lynghonning. Mistanken om at SEM dannes naturlig i røsslynghonning (Calluna vulgaris) er dokumentert i litteraturen11.

Prøvetaking honning. Foto: Oksana Bekkevold, Honningcentralen.
Honning blir samlet inn rett fra tavlen, silt og deretter sendt til analyse. Foto: Oksana Bekkevold, Honningcentralen.

Nå har vi sammen med Honningcentralen og en birøkter i Telemark igangsatt et forprosjekt for å se på forholdene i Norge. Forprosjektet er finansiert gjennom midler fra Vestfold og Telemark fylkeskommune (FORREGION-VT). Analyse er gjort av en rekke honningprøver tatt rett fra tavlene hos birøktere på ulike steder i Norge (se bildet). Her er SEM påvist i honningprøver fra alle birøkterne som deltar. Det er påfallende at SEM finnes i lynghonning, men ikke i sommerhonning fra samme birøkter. Og at SEM ble funnet i prøver fra et stort geografisk område. Dette gjør det usannsynlig at SEM skyldes ulovlig antibiotikabruk.


Litteratur:

[1] Saari and Peltonen, “Novel Source of Semicarbazide.”

[2] Poucke et al., “Investigation into the Possible Natural Occurence of Semicarbazide in Macrobrachium Rosenbergii Prawns.”

[3] McCracken et al., “The Occurrence of Semicarbazide in the Meat and Shell of Bangladeshi Fresh-Water Shrimp.”

[4] Hoenicke et al., “Formation of Semicarbazide (SEM) in Food by Hypochlorite Treatment.”

[5] e.g. Noonan, Begley, and Diachenko, “Semicarbazide Formation in Flour and Bread.”

[6] Stadler et al., “Semicarbazide Is a Minor Thermal Decomposition Product of Azodicarbonamide Used in the Gaskets of Certain Food Jars.”

[7] e.g. Stadler et al., “Why Semicarbazide (SEM) Is Not an Appropriate Marker for the Usage of Nitrofurazone on Agricultural Animals.”

[8] Hoenicke et al., “Formation of Semicarbazide (SEM) in Food by Hypochlorite Treatment”; Bendall, “Semicarbazide Is Non-Specific as a Marker Metabolite to Reveal Nitrofurazone Abuse as It Can Form under Hofmann Conditions”; Stadler et al., “Why Semicarbazide (SEM) Is Not an Appropriate Marker for the Usage of Nitrofurazone on Agricultural Animals.”

[9] U, “COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1871 of 7 November 2019 on Reference Points for Action for Non-Allowed Pharmacologically Active Subst A nces Present in Food of Animal Origin and Repealing Decision 2005/34/EC.” Colin Crews, “Potential Natural Sources of Semicarbazide in Honey,” Journal of Apicultural Research 53, no. 1 (January 1, 2014): 129–40

[10] L. Saari and K. Peltonen, “Novel Source of Semicarbazide: Levels of Semicarbazide in Cooked Crayfish Samples Determined by LC/MS/MS,” Food Additives and Contaminants 21, no. 9 (2004): 825–32

[11] Colin Crews, “Potential Natural Sources of Semicarbazide in Honey,” Journal of Apicultural Research 53, no. 1 (January 1, 2014): 129–40


AV LINN FENNA GROENEVELD,
PROSJEKTANSVARLIG