Årsmøter i fylkes- og lokallag

Grunnet covid 19 situasjonen, eventuelle restriksjoner rundt smitte og tilrettelegging for smittevern i henhold til FHI sine anbefalinger, vil enkelte fylkes- og lokallag ha behov for å gjøre justeringer i forhold til hvordan tidligere årsmøtene har vært avholdt. Husk at årsmøtet må være avholdt innen utgangen av desember hvert år for lokallag og innen 15. februar for fylkeslag.

Det er derfor viktig at fylkes- og lokallagene starter planlegging i god tid, og gjør de tilpasninger som er nødvendig for at lagene greier å gjennomføre årsmøte på en god måte og i henhold til vedtektene.
Hvert lag må ta stilling til om møtene kan avholdes fysisk, digitalt eller som en kombinasjon.

Hvordan gjør vi det?
Mange har i dag opparbeidet seg god kompetanse på å gjennomføre møter digitalt. Eksempelvis på Zoom, Teams, Skype eller lignende plattformer. OBOS har laget en løsning som alle frivillige lag og foreninger kan benytte gratis: Digitale årsmøter. NB: kan kun brukes av lag som har org.nr.
Sjekk ut i styret og i lagene hvem som har kompetanse til å gjennomføre møter digitalt. Telefonmøte er også mulig.

Planlegg i forkant hvordan møtet skal gjennomføres.
Ha deltagerliste tilgjengelig for stemmeavgivning. For eksempel, start med opprop.
Møteleder bør delegere oppgaver, bl.a., for å lage et system for å sikre at resultatet av stemning er gyldig / lovlig / riktig, følge med på spørsmål, tekniske utfordringer.

Generelt årshjul med viktige datoer for tillitsvalgte i fylkes- og lokallag finnes i Organisasjonshåndboken.

Ta kontakt med sekretariatet på post@norbi.no dersom dere trenger veiledning.