Årsmøter i lokallag

Grunnet covid 19 situasjonen, eventuelle restriksjoner rundt smitte og tilrettelegging for smittevern i henhold til FHI sine anbefalinger, vil enkelte lokallag ha behov for å gjøre justeringer i forhold til hvordan tidligere årsmøtene har vært avholdt. Husk at årsmøtet må være avholdt innen utgangen av desember hvert år.

Det er derfor viktig at lokallagene starter planlegging i god tid, og gjør de tilpasninger som er nødvendig for at lagene greier å gjennomføre årsmøte på en god måte og i henhold til vedtektene. Ref. gjeldende vedtekter, § 17 Årsmøtet i lokale birøkterlag; Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av desember hvert år.
Hvert lokallag må ta stilling til om møtene kan avholdes fysisk, digitalt eller som en kombinasjon.

Tips:
Mange har i dag opparbeidet seg god kompetanse på å gjennomføre møter digitalt. Eksempelvis på Zoom, Teams, Skype eller lignende plattformer.
Sjekk ut i styret og lokallaget hvem som har kompetanse til å gjennomføre møte digitalt. Telefonmøte er også mulig.
Planlegg i forkant hvordan møtet skal gjennomføres.
Ha deltagerliste tilgjengelig for stemmeavgivning. For eksempel, start med opprop.
Møteleder bør delegere opp oppgaver, bl.a., for å lage et system for å sikre at resultatet av stemning er gyldig / lovlig / riktig, følge med på spørsmål, tekniske utfordringer.

Ta kontakt med sekretariatet på post@norbi.no dersom dere trenger veiledning.