En foreløpig seier

Ny dyrehelselov trer i kraft i april 2021, og med dette er det i utgangspunktet fritt frem for å flytte levende dyr over landegrensen. Norges Birøkterlag har kjempet for å beskytte våre friske honningbier fra mulig vandring fra våre naboland.

Ny dyrehelselov trer i kraft i april 2021, og med dette er det i utgangspunktet fritt frem for å flytte levende dyr over landegrensen. Norges Birøkterlag kjemper for å beskytte våre friske honningbier fra mulig vandring fra nabolandene. Alle landene rundt oss har forekomster av åpen yngelråte, smittsomme sykdommer som også vil true oss med et EU-direktiv som gir fri vandring over grensene.

Kjemper mot EU’s åpne grenser

-Vi har lykkes med å formidle alvoret, sier generalsekretær Camilla Larsen, som har jobbet med saken siden 2019. Lovendringen har også skapt politisk debatt, se NRKs dekning av saken i 2019. EU åpner altså for at bikuber kan bli satt på trailere og fraktet rundt i Europa. På denne måten kan birøktere flytte bier rundt, fra der de hører hjemme til steder der det blomstrer.

Camilla Larsen, generalsekretær i Norges Birøkterlag, foto: Martin Roaldsø, NRK

Har sett alvoret i saken

-Vi er veldig glade for at Mattilsynet nå har tatt med en tilpasningstekst, som den eneste fra Norge. Flinke folk i Mattilsynet har sett alvoret i saken og vi har norske myndigheter med oss. Norges Birøkterlag var den eneste skandinaviske birøktorganisasjonen som leverte inn høringsutspill i saken. Derfor er gleden stor når byråkrater og fagfolk lytter til vår viktige næring, og jeg må berømme våre gode samarbeidspartnere som tar de norske biene på alvor i denne saken; Kristina Landsverk og Dagrun Rommen i Mattilsynet, Henning Sørum på veterinærinstituttet og flinke folk i departementene.

Det gjenstår å se om EU aksepterer den foreslåtte tilpasningen for norske bier.
– Vi har kommet langt, og dette betyr mye for norsk pollinering og birøkt. Blir det likevel åpnet for fri vandring hit, vil vi kjempe for praktiske løsninger som likevel kan beskytte våre bier mot sykdom, som isolat.

Saken er basert på Roar Ree Kirkevolds artikkel i Birøkteren nr. 1/2021.