En vanskelig sommer

Vi hører fra flere at årets honningproduksjon har vært dårlig.

Vi hører fra flere at årets honningproduksjon har vært dårlig. Alt etter hvor man er i landet har det vært kald vår, tørke på forsommeren, mye regn og tildels ekstremt mye regn på slutten av sommeren. Noen steder har lyngen fått tørkeskader på våren og derved også sviktet, mens andre steder har klart seg bra.

Næringsbirøktere har mulighet til å søke erstatning etter Forskrift om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon, som forvaltes av Landbruks- og matdepartementet. Det tilskuddet er dessverre aktuelt for noen i år. Tilskudd kan gis for svikt i honningmengde i forhold til gjennomsnittsproduksjon i kg per bikube i produksjon.

Produksjonen i skadeåret må være lavere enn 70% av normalproduksjonen for å utløse tilskudd (30% «egenandel»).

Meldefrist 15. september

Link til Landbruksdirektoratets nettside om svikt i honningproduksjon. Her er det også link for å melde om skade under «Logg inn/skjema» via Altinn. Du skal melde fra til kommunen først, du kan ikke vente til du er ferdig med slynging for å fastslå skadeomfanget. Frist for å melde inn er 15. september. Melding om skade gjøres via Altinn.