Faglig rådgivertjeneste

Norges Birøkterlag tilbyr faglig rådgivertjeneste på telefon hver tirsdag fra kl. 15-17.

Tora Fougner-Økland vil betjene Norges Birøkterlag sin rådgivningstelefon. Hun har vært birøkter siden familien deltok på kurs i birøkt i 2013. Siden 2014 har hun røktet kuber for Bybi Birøkterlag i Oslo på steder som Slottsparken, Barcode, og i private hager. Hun sertifiserte seg i 2015. Hun har også vært røkterfadder for flere medlemmer av Bybi Birøkterlag, bistått ved Bybi sine grunnkurs i birøkt, og har holdt både praktiske og teoretiske introduksjonskurs i birøkt. Birøkten inspirerte Tora til å ta en Bachelorgrad i økologi og molekylærbiologi i Tyskland fra 2016, med birøkt i Oslo som sommerjobb. Nå er hun tilbake i Norge som birøkter og kursholder for Bybi.

Telefontid: tirsdager fra kl. 15-17.

Telefonnummer: 40 63 26 58