Fagutvikling til næringsbirøktere

Norges Birøkterlag tilbyr fagsamlinger og studieturer. Disse er til inspirasjon og kunnskapspåfyll for deg som fortsatt skal ha birøkt som næringsvei de neste årene, og som i dag har minimum 25 bifolk.

Norges Birøkterlag arrangerer samlinger og studieturer. Arrangementene planlegges etter innspill og ønsker vi har fått fra birøktere, og skal gi inspirasjon og fagutvikling til næringsbirøktere med 25 bifolk eller fler. Vi vil streve etter å «spisse» temaet på studieturer og fagdager for å kunne gå litt i dybden.
Samlingene planlegges med en egenandel.
Det er begrenset antall deltakere og først til mølla, så vær rask med å melde deg på når invitasjonene legges ut.

Programskisse 2021/2022:

Driftsteknikk:

Bedriftsbesøk til Honningfabrikken, november 2021 – klikk her for å laste ned invitasjon, PDF

Bedriftsbesøk til familien Treldal, desember 2021 – klikk her for å laste ned invitasjon, PDF

Studietur til Tyskland, mars/april 2022 (sammen med avl)

Studietur, utlandet, høsten 2022

Avl og dronningproduksjon:

Fagdag februar/mars 2022

Studietur til Tyskland, mars/april 2022

Insemineringskurs for 1-2 personer, Polen, sommeren 2022

Pollen og propolis:

Studietur til utlandet, juni 2022


Videre planlegges det fagsamlinger i 2023. I tillegg til de ovennevnte, vil produksjon av sortshonninger, avleggerproduksjon og økonomi være aktuelle temaer.

Påmelding:

Du melder deg på via nettsiden, se Kurs- og aktivitetskalender, og gå inn på fylket ditt i den blå firkanten https://norbi.no/kurs/