Gründer som vil redde bier

Finansavisen, gründerintervjuet lørdag 9. januar 2021: Christopher Brod står bak Beefutures, selskapet som skal bygge en smartere bikube. Han kommer fra en stor birøkterfamilie i Frankrike, og er selv ivrig birøkter. Bikuben han utvikler skal hjelpe biene med bruk av blant annet lysterapi, kunstig intelligens, sensorer, kamera og varmebehandling.

Finansavisen, gründerintervjuet lørdag 9. januar 2021: Christopher Brod står bak Beefutures, selskapet som skal bygge en smartere bikube. Han kommer fra en stor birøkterfamilie i Frankrike, og er selv ivrig birøkter. Bikuben han utvikler skal hjelpe biene med bruk av blant annet lysterapi, kunstig intelligens, sensorer, kamera og varmebehandling. Hele artikkelen kan du lese her (bak betalingsmur).

En avansert løsning

Etter å ha mistet nesten alle sine bier, utviklet Brod en avansert sensorpakke med termometer, kaemera og mikrofon for å overvåke biene. Med bakgrunn som ingeniør fra for både Tandberg Television og Get var han ikke fremmed for å ta i bruk teknologi.

Men overvåkingen kan ikke redde bier, sier han til Finansavisen. Han utviklet en avansert løsning som blant annet varmer opp kuben til 40 grader, dette for å drepe varroamidd som er en plage for biene.

Beefutures tenker på det store pollineringsmarkedet. I følge artikkelen er det 3 millioner bikuber i USA og i Europa ca. 18 millioner. -For oss er dette en internasjonal mulighet. Vi har pilotkunder i Norge, USA og Frankrike. Honning er viktig, men det er pollinering som er det viktigste, sier gründeren, som holder til i Sharelab i Forskningsparken i Oslo.

Norges Birøkterlag er samarbeidspartner

-Vi i Norges Birøkterlag er samarbeidspartner i dette innovasjonsprosjektet med Beefutures og følger utviklingen tett, sier Camila Sundby i sekretariatet. Vi stiller med testverter for å prøve ut kubene i den praktiske birøkten.

-Vi jobber for en fremtidsrettet birøkt, der bærekraft og velferd for både birøkter og bier er sentralt, sier Sundby. At det finnes innovative folk i miljøet som bidrar til utvikling av birøkten ønsker vi hjertelig velkommen. Det har gjennom alle tider vært en indre drivkraft hos mennesket til å rasjonalisere og optimalisere alt vi driver med, i bunn og grunn for å spare oss for arbeid.

-Beefutures representerer et viktig bidrag i dette, og ikke minst er de innovative kubene utrolig interessante med hensyn på å kunne bekjempe Varroamidden på en miljøvennlig måte, legger hun til.

Her kan du lese mer om Beefutures, som er delfinansiert av Innovasjon Norge.