HANEN er med i NM i honning

HANEN, ByBi og Norges Birøkterlag skal arrangere NM i honning!

På bildet fra v. Bendik Walderhaug, ByBi, Julie Øyan, Hanen og Astrid Bjerke Lund, Norges Birøkterlag (Foto: Tonni Jørgensen).

På bakgrunn av HANENs erfaring med gjennomføring av konkurranser tok ByBi og Norges Birøkterlag kontakt med HANEN for å høre om de kunne bistå som prosjektleder på en eventuell ny gjennomføring av NM i honning, og det ville de!

Bedømming, premieutdeling og festmiddag skal gjennomføres i Oslo i slutten av januar 2024.

Arrangementsstyret består av HANEN, Norges Birøkterlag og ByBi. HANEN er prosjektleder for gjennomføring av NM i honning, og ByBi og NorBi bistår blant annet med spisskompetanse fra ByBi HonningHub, rekruttering, kommunikasjon og evaluering. Styret er takknemlig for at Honningcentralen gir et økonomisk bidrag til NM i honning.

Hanen er næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske, og har et nasjonalt sekretariat med kontor i Landbrukets Hus i Oslo. Hanen står bak en rekke prosjekter og priser: World Cheese Awards 2023, Ostelandet, Siderlandet, Norges beste gårdsbutikk, Årets beste drikke 2023, Årets lokalmatgründer med mer.

På lengre sikt så er visjonen å bruke kunnskapen vi tilegner oss fra NM i honning til å utvikle konkurransen enda mer, og skape en plattform for mangfoldet av honning i Norge.
Ved å profilere deltakerne og vinnerne kan vi forsterke norske birøkteres stolthet over honningen sin, motivere birøktere til innovasjon for å øke sortiment av norske varianter i butikkhyllene, samt stimulere til økt etterspørsel etter norsk honning i Norge.

-Å øke norskandelen i honningforbruket her hjemme er viktig for birøkterne, og dette er en av flere grunner for hvorfor NM er viktig for oss. Vi er glade for å bidra mer i samarbeidet med ByBi, og topp å få med Hanen på laget, sier Hilde Merete Øverby, generalsekretær i Norges Birøkterlag, i forbindelse med avtaleinngåelsen.

Vi gleder oss alle sammen til et blomstrende samarbeid!