Kreativ ressurs: Studenter!

Norges Birøkterlags sekretariat har erfarne biologer i staben, og våren 2021 har to studenter funnet veien til oss for å lære om honningbier. De har gode veiledere i Melissa Oddie (Ph.D og forskningskoordinator) og Luis Cadahia-Lorenzo (Ph.D og prosjektleder) her i sekretariatet.

Biologistudentene Kristin Kimo Gannestad og Sandra Bryne er praksistudenter fra Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo.

Studenter bringer inn ny energi, og nå gleder Sandra og Kristin seg til å bli kjent med honningbienes verden. De har begge blogget om jobben i birøkterlaget, les om eksperimentet Kristin skal gjennomføre i blogginnlegget Sosial læring hos honningbier. Sandra Bryne spør i sitt blogginnlegg: Er bier virkelig så viktige?

PS: Den fantastiske tegningen er laget av Kristin, og er én av fem illustrasjoner av eksperimentet hun skal gjennomføre.