Mange midd i bifolkene dine? Behov for veterinær for å skrive ut resept? 

Flere birøktere er bekymret for varroa- situasjonen i kubene sine, og er redd for at mengden midd har økt som følge av en mild vinter i store deler av landet. Dersom dine bifolk har mye midd, kan det være en god ide å behandle dem med maursyre nå i sommer. Maursyre kan benyttes selv om det er yngel i kubene.

Bier er matproduserende dyr. Derfor gjelder samme regelverk for bier som for andre matproduserende dyr. Maursyrepreparatet; Apifor bee-hive solution, kan brukes i tillegg til oksalsyrebehandling mot varroamidd. Maursyrebehandlingen kan også brukes når det er yngel i kuben, og kan derfor benyttes om sommeren. Maursyrepreparat som skal brukes til honningbier er reseptpliktig, og må skrives ut av veterinær. Vi har derfor både avtaler med veterinærer over hele landet som vil være behjelpelig med å forskrive produktet, og med apoteker som vil skaffe preparatet.

Du som er medlem finner mer informasjon og listen over veterinærer på medlemssidene her.