Mange midd i bifolkene dine? Behov for veterinær for å skrive ut resept? 

Flere birøktere er bekymret for varroa- situasjonen i kubene sine, og er redd for at mengden midd har økt som følge av en mild vinter i store deler av landet. Dersom dine bifolk har mye midd, kan det være en god ide å behandle dem med maursyre nå i sommer. Maursyre kan benyttes selv om det er yngel i kubene.

Bier er matproduserende dyr. Derfor gjelder samme regelverk for bier som for andre matproduserende dyr. Maursyrepreparat som skal brukes til honningbier er reseptpliktig, og må skrives ut av veterinær. Vi har derfor kontaktet veterinærer i alle våre fylkeslag, og inngått avtale om at de vil være behjelpelig med å forskrive produktet Apifor bee-hive solution til alle birøktere som trenger å redusere middetrykket i bifolkene sine. Dette er et maursyrepreparat, og kan brukes selv om det er yngel i kubene.

Norges Birøkterlag har også inngått en sentral avtale med Apotek 1, som sikrer at de skal ha Apifor bee-hive solution på lager nå i sommer. Alle birøkterne kan få preparatet raskt levert.

For å sikre at veterinærene skriver ut medisinen tilpasset norske forhold, og har med den dokumentasjonen som Legemiddelverket krever for godkjenning, har vi utarbeidet en «mal» som kan benyttes. Dette forenkler arbeidet til lokal veterinær. Se egen liste over aktuelle veterinærer her: Veterinærer som kan bistå ved resepter og biefaglig kompetanse, april 2020