Norges Birøkterlag tester innovative bikuber

Norges Birøkterlag har et samarbeid med Beefutures som utvikler bikuber med integrerte innovative funksjoner som bedre honningbienes helse og rasjonaliserer birøkten.

De nyskapende bikubene bærer navnet OnibiTM og de ulike funksjonene styres via en app. Blant funksjonene som testes ut er kjemikaliefri varroabekjempelse, kameraovervåkning  av flyhullsåpning, lukking av flyhullsåpning (enten helt eller med dronninggitter) felle for asiatisk veps (Vespa velutina) og lysterapi for å hjelpe biene med detoksifisering og forsinke aldringsprosessen. Bunnbrettet inneholder selvfølgelig også en elektronisk kubevekt. Koronapandemien har gitt leveranseproblem hos underleverandører og ført til forsinkelser i produksjonen av Onibi, men nå i sommer er det etablert forsøksbigårder hos 4 birøktere i Norge hvor bikubene vil testes ut. Foruten i Norge, blir bikubene også testet ut Frankrike og California. Se gjerne https://beefutures.io/ for mer info.