Produser vinterbier i juli og august

Skal du sikre god overvintring, det vil si at flest mulig bier lever over hele vinteren og langt utover våren, må larvene som skal bli vinterbier sikres gode oppvekstvilkår. Har du bier som lever lenge, vil disse være med på at du får god yngling neste vår og sterke bifolk.

Biåret begynner nå i midten av juli. Det du gjør i siste halvdel av juli og i august avgjør om du får sterke bifolk og mye honning i neste sesong.

Denne artikkelen er skrevet av tidl. generalsekretær Trond Gjessing for Birøkteren 7-8 i 2018 (forrige tørkesommer) og gjengitt i sin helhet her.

Fôring i juli og august

Vi må ikke fôre biene på en slik måte at de lagrer det som honning som vi senere høster. Dette for å sikre at vi ikke forfalsker honningen. Men vi må passe på at ynglingen opprettholdes i slutten av juli og i august for å få sterke bifolk til innvintring. Da kan det hende vi må fôre dersom trekket slår feil.

Send med nok fôr

Har du biene stående langt hjemmefra i august, må du passe på at de har nok mat med seg. Dette sikrer du ved å sette igjen nok honning og/eller
sende med litt tørrsukker, masksukker (blanding av sukker og egen honning) eller fôrdeig. Dette fôret tar de bare dersom det ikke er noe annet å
hente, de vil overleve, men det gir ikke nok stimulanse til å sikre god nok produksjon av nok yngel.

Spekulasjonsfôring

Skal man opprettholde god nok yngelproduksjon i lengre perioder med dårlig trekk, enten det er på grunn av været eller at trekket har tørket ut, må man simulere et trekk. Dette gjør man ved å gi 1/3-1/2 liter 35-40% sukkerlake daglig eller tilsvarende annenhver dag. Sukkerlaken skal
være såpass tynn, så slipper biene å fly ut for å hente vann. Men pass på at ikke honningen blir forfalsket. For å sikre dette, kan en lage «sukkerlaken» av honning fra egen bigård eller ved å sette på fôrkar og legge i skrellevoks (husk da å ta av koppen over hullet slik at biene får tilgang til hele karet). Husk at dersom du bruker honning MÅ du bare bruke fra egen bigård for å unngå faren for smitte av bisykdommer.

Viktigst med proteinfôr

Vel så viktig som tilgang på nektar eller sukkerlake er tilgangen til proteiner for å produsere gode vinterbier som lever lenge utover neste vår. Protein er viktig både for yngelen og de voksne biene. Er det godt trekk, vil biene som regel finne pollen, men er det dårlig trekk MÅ det fôres med pollen eller pollenerstatning. Pollen og pollenerstatning gis best som en deig. Denne kan kjøpes ferdig, men kan også lages ved å blande pollen en har høstet selv med en tykk sukkersirup (3 deler sukker til 1 del vann). Husk at det, av smittemessige hensyn, ikke er tillatt å bruke pollen fra andres bigård. Sjekk at det proteinfôret du evt. kjøper ikke inneholder pollen høstet av bier.

Unge dronninger

For å opprettholde eggleggingen på ettersommeren er det veldig viktig å ha unge dronninger. Unge dronninger legger mange flere egg enn eldre dronninger og dette stimulerer til aktivitet i et bifolk med flere trekkbier ute for å hente nektar og pollen til de nye avkommene.

Ved produksjonstap, les mer om erstatningsordning på medlemsssidene, økonomi