Til analyse etter vintertap

Mange birøktere med et betydelig vintertap henvendte seg til Norges Birøkterlag med spørsmål om hva årsaken kunne være. To birøktere som hadde utført systematisk varroatelling gjennom sesongen og som kunne dokumentere en betydelig varroainfeksjon i kubene forrige høst, fikk muligheten til analyser via Mattilsynet.

Mange birøktere med et betydelig vintertap 2020/2021 henvendte seg til Norges Birøkterlag med spørsmål om hva årsaken kunne være. To birøktere som hadde utført systematisk varroatelling gjennom sesongen og som kunne dokumentere en betydelig varroainfeksjon i kubene forrige høst, fikk muligheten til analyser via Mattilsynet. Det var interessant å se om det var spesielt mye virus i disse bifolkene. Virus kan kun påvises i levende materiale, så det ble tatt ut bier fra flere (så vidt) overlevende bifolk i bigårdene.


Vi undersøkte for de vanligste virusene vi finner i norske bigårder; Deformed wing virus (DWV), Black Queen Cell virus (BQCV) og sekkyngelvirus (SBV).

Mer om de vanligste virusene
  • Deformed wing virus (DWV) – kan gi akutt virussykdom dersom miljøforhold, håndtering og andre belastninger (varroa) er ugunstige.
  • Black Queen Cell virus (BQCV) –viruset er vanlige i norske bigårder, men vi har vanligvis ikke assosiert det med sykdom.
  • Sekkyngelvirus (SBV) – viruset kan gi sykdom etter ugunstig klimaperioder, for eksempel kuldeperioder på vår/forsommer.
Dette fant vi:

I den ene bigården viste analysesvarene svært mye DWV, i så stor grad at man kunne anta at det hadde klinisk betydning. Imidlertid viste analysene ikke så mye DWV i den andre bigården, og for de to andre virussykdommene ga analysesvarene positive svar (virus påvist), men ikke i så stor mengde at man forventer klinisk sykdom.

Som nevnt fikk vi ikke analysert biene i kubene som hadde gått ut gjennom vinteren, så vi vet ikke virusinfeksjonsgraden på disse. Det vi fikk ut av analysen av de overlevende bifolkene er at viruset er tilstede i bigårdene, men det er ikke klare sammenhenger mellom virusinfeksjonsgrad og svekkelse.

Vi har ikke ressurser til å sende mange slike prøver til analyse, men i år prioriterte vi dette for disse to bigårdene.