Vaksine for honningbier

Nå har forskere utviklet en vaksine som beskytter honningbier mot den fryktede bakteriesykdommen lukket yngelråte. Vaksinen er godkjent av amerikanske landbruksmyndigheter for bruk i USA, og det er første gang en vaksine skal tas i bruk på insekter. I første omgang er det et utvalg næringsbirøktere som skal få prøve ut vaksinen.

Hvorfor skal vi bry oss med biene?

Biene er uvurderlige for framtiden vår fordi de hjelper til i matproduksionen. I følge FDA, U.S. Food and Drug administration, så kommer en tredjedel av all maten fra avlinger som er pollinert av honningbier. Når biene er ute for å samle nektar sørger de samtidig for at vi får kaffe, tomater, jordbær og epler.

Uten biene vil systemet kollapse, men flere arter ville bier er utrydningstruet på grunn av måten mennesker bruker naturen på. Sykdommer og parasitter gjør også livet vanskeligere for honningbier. Om vaksinen kan beskytte disse er det er steg i riktig retning.

-Amerikanske birøktere bruker antibiotika systematisk for å holde sykdommen nede, og det har en flere negative konsekvenser både for bienes helse og for reststoffer i bikuben, sier seniorrådgiver Bjørn Dahle i Norges Birøkterlag. Han legger til at dokumentasjonen på den nyutviklede vaksinen viser at den virker omtrent som Covid-vaksinen – man blir litt mindre syk.

Friske bier i Norge

– Dette er en spennende medisinsk nyhet, men det er lite sannsynlig at vaksinen vil bli tatt i Norge med det første, sier Astrid Bjerke Lund i Norges Birøkterlag. Sykdommen lukket yngelråte er utbredt over store deler av verden men her har vi heldigvis svært sjelden utbrudd. Sykdommen ble oppdaget i en bigård i Halden i august i fjor, da var det rundt ti år siden sist. I Norge er sykdommen på nasjonal liste 2 (B-sykdom), noe som betyr at Mattilsynet setter i gang flere tiltak for stanse sykdommen. Bifolket avlives, kubemateriell destrueres og omkringliggende bigårder blir underlagt restriksjoner til de er prøvetatt, for å hindre smittespredning.

-Norske bier er generelt friskere og lever uten de preparatene som brukes i andre deler av verden, og varroamidden som nå er den største skadegjøreren for biene våre bekjempes med driftsteknikk og organiske syrer som finnes naturlig i kuben, sier hun. Birøktnæringen her har mange flinke folk, og vi har også rutiner både for god hygiene og for kjøp og salg av utstyr og bier, dette hindrer spredning av sykdom. Mange arealer i Norge ligger også godt til rette for birøkt og god dyrevelferd, selv om klimaet og værforhold kan være utfordrende.

Vaksine gjennom mat

Og hvis du ser for deg at de søte små skal stikkes av en sprøytespiss: nei, dronningen får vaksinen ved at en immun bakterie blandes i mat; dronninggelé, som hun spiser. Antistoffene går til hennes eggstokker, og larvene som fødes – og derved alle biene i kuben – blir immune.

Vaksinen er resultatet av forskningen til østerrikske Dalial Freitak og finske Heli Salmela ved Helsingfors universitet, i følge Svenska Yle. De visste at det burde gå an å gjøre larvene immune via dronningen, men de var ikke sikre på hvordan – før nå. Forskningen resulterte i en vaksine og i 2018 ble selskapet Dalan Animal Health startet i Georgia hvor Dalial Freitak er forskningssjef, og fem år senere er vaksinen klar til bruk.